fredag 30 januari 2015

Om en händelserik vecka och en oviss månad som väntar

Allt fler frågetecken uppstår efter den nytillträdda regeringens första vecka.

Att den nytillträdda regeringen hunnit lämna avtryck under sin första vecka vid makten får sägas vara något av ett understatement: den har rört om och komplicerat EU:s gemensamma linje gentemot Ryssland. Den har gått emot tidigare överenskommelser med EU om strukturreformer (t.ex. inom energimarknaden och Piraeus hamn). Den har tagit de första stegen i en politik som återställer tidigare beslut som den föregående regeringen tagit (genom att bl.a. ta beslut om att återanställa offentliganställda som blivit avskedade). Regeringen har med andra ord gått ut hårt.

Om regeringens första vecka vid makten ska ses som en indikator på vad som följer, så lär den kommande månaden följas med både oro och intresse. Regeringens handlingar har fått många att spekulera i (inte minst The Economist, se bild nedan) att den nya regeringen kommer att följa en hårdför linje gentemot EU i de kommande förhandlingarna i februari om att tina upp de 7,2 miljarder euro som frusits inne (samt om Greklands övriga avtal med EU). Dessa pengar ingår som en del av avtalet om stödlån i utbyte mot reformer (det så kallade memorandumet) och behövs om den grekiska staten ska kunna betala ut lån, pensioner och genomföra andra åtaganden som den har. Dessutom ska den nya regeringen även försöka förhandla om landets lån och skriva ned dessa. Just avskrivning av den skuld som landet har varit ett viktigt vallöfte som SYRIZA lämnade till sina väljare.


Mot bakgrund av SYRIZA ageranden hittills har det spekulerats i att SYRIZA snart kommer att inse att det blir svårt att genomföra sina vallöften. Om EU sätter sig emot SYRIZAs ambitioner om en skuldavskrivning på upp emot 50% av beloppet, så har SYRIZA inte så mycket att komma med: det är europeiska skattebetalare som står för lånen till Grekland. Det blir dessa som drabbas om lånen om skrivs ned. Finlands statsminister, Alexander Stubbs, är en av de europeiska ledare som uttalat sig vara emot en skuldavskrivning. Detta faktum skulle innebära att SYRIZA inom kort tvingas genomföra vad som med grekisk terminologi brukar kallas för "kolotoumba", det vill säga en politisk helomvändning.

 (En fyndig sketch av Dimitris Hantzopoulos, 30.1.2015. I bilden till vänster står det "Den engelska editionen" och i bilden till höger "och den tyska")

SYRIZA har inom loppet av en vecka satt igång ett chickenrace gentemot EU - ett race där någon av parterna förr eller senare tvingas ge vika. Nu väntar en månad då vi kommer att få veta vem som drar sig ur loppet.
  

Lästips: Om du vill veta mer om vad en kolotoumba är och vad det skulle innebära för SYRIZA, så kan denna artikel (på engelska) vara intressant att läsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar