tisdag 20 januari 2015

Väljarströmmar

Väljarna är ombytliga och räds inte för att byta parti. De är även mer bestämda jämfört med tidigare. Det indikerar en ny och mycket intressant studie som publicerades igår.

Med mindre än en vecka kvar till valet pekar opinionssiffrorna på att SYRIZA vinner valet men att partiet inte kommer att få egen majoritet (för detta krävs 151 mandat). Givetvis kan detta mandatförhållande förändras på själva valdagen av väljarna. Men ju närmare valet vi kommer desto mer robusta kommer troligtvis opinionssiffrorna att bli. Efter valet kan den parlamentariska situationen se ut på följande vis:


En ny studie som Makedoniens universitet har genomfört och som publicerades igår bekräftar ett antal av de tendenser som beskrivits ovan. Den ger även en fördjupad bild inför valdagen. Därför kan det vara av intresse att ägna ett inlägg åt studien.

När det gäller vilken regeringskonstellation som väljarna föredrar är en samlingsregering det mest attraktiva alternativet. 28% av de som tillfrågades föredrar en sådan regering framför en regering som består av enbart SYRIZA:

Ecumenical government 28%
SYRIZA government 23%
SYRIZA-led coalition 19.5%
ND-led coalition 14%
ND government 9%

En annan mycket intressant siffra är att oavsett vilket parti som den tillfrågade föredrar så vill 79,5% att partierna samarbetar så att en regering kan bildas (och att omval/nyval kan undvikas). Detta gäller om det uppstår en situation efter valet där inget parti ensamt har tillräckligt med mandat för att bilda en egen regering. Det är en mycket intressant siffra att ha i åtanke. 

Studien visar även att andelen väljare som ännu inte har bestämt sig fortsätter att sjunka. 72% säger sig ha bestämt sig (jämfört med 56,5% i den föregående undersökningen). Detta ger stöd till uppfattningen till att opinionssiffrorna blir mer robusta. Detta är en relevant uppgift som undersökningen lyfter fram eftersom gruppen väljare som inte har bestämt sig kan avgöra valet.

Studien bekräftar även den trend som andra undersökningnar har uppmärksammat. Med 33,5% för SYRIZA jämfört med 27% för Ny Demokrati, så leder SYRIZA i opinionsmätningarna, men saknar de väljare som behövs för att uppnå egen majoritet.

Det mest intressanta med undersökningen har sparats till sist: väljarströmmarna. De är relativt starka. Det gäller kanske framför allt de mindre partierna. I synnerhet är PASOK drabbat: 23% av partiets väljare har gått till SYRIZA, 11% till To Potami, 7% till Ny Demokrati samt 10% till Papandreous nybildade parti Kinima. Denna sistnämnda siffra ger stöd till uppfattningen att PASOK och Kinima hamnar i en situationen då de stjäl röster från varandra. Den socialdemokratiska partisplittringen är ett problem för båda partier.
Här nedan finns, till sist, en tabell som sammanfattar väljarströmmarna:
Väl värt att uppmärksamma är, som sagt, strömmarna för de mindre partierna. KKE, Gyllene gryning och Självständiga greker kan sammanföras till denna grupp. Väljarna tycks fly de mer extrema positionerna i det politiska landskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar