fredag 2 januari 2015

En blivande nyckelspelare

I och med kampanjen inför valet den 25 januari nu sakta kommer att dra igång kommer ett parti att hamna allt mer i fokus: To Potami kan komma att avgöra, eller åtminstone ha ett stort inflytande, över vem som kommer att styra landet efter valet.

Skulle någon för ett år sedan påstå att ett parti, nyligen bildat av en journalist som saknar politisk erfarenhet, ett år senare skulle kunna fälla avgörandet i bildandet av en regering och dessutom även kunna ha ett inflytande över den politik som förs så skulle den personen avfärdas som orealistisk, för att uttrycka det milt.

I takt med att Stavros Theodorakis parti - journalisten som startade projektet - växer i opinionen blir det svårt att undgå att Floden (som partiet översätts till svenska) kommer att bli en nyckelspelare efter valet. Partiet fick 6,6% av rösterna i Europaparlamentsvalet och kretsar för närvarande kring 5-6%. Trots att To Potami ännu inte helt utvecklat sina sakpolitiska ställningstaganden (det kan ses som ett slags centristiskt-/mittenparti), så har det tydligen fångat en opinion som delar partiets politik. För den som vill veta mer om To Potami så kan detta inlägg vara en intressant introduktion.

För övrigt vill jag passa på och önska alla läsare en god fortsättning!

Ta leme!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar