tisdag 13 januari 2015

21 partier, 4 koalitioner och en oberoende kandidat

I valet till parlamentet den 25 januari ställer 21 partier, 4 koalitioner och en oberoende kandidat upp. Kandidaterna är i det flesta fall de väntade, men en kombination väcker uppmärksamhet.

Koalitionen mellan De Gröna (ett miljöparti) och Demokratisk vänster är vid en första anblick överraskande. Ur en ideologisk synvinkel är skillnaderna mellan de två partierna stora. Därför borde en sådan kombination inte vara möjlig. Vid en andra anblick framstår denna konstellation som mer logisk: det gäller rimligtvis att öka chanserna till att komma in i parlamentet. Båda partierna befinner för sig närvarande under treprocentsspärren. Tillsammans är tanken, får man förmodda, att 1+1=3%.

Bakom namnet Συνδυασμός Ανεξάρτητων Υποψηφίων «Αξιοπρέπεια» (ung. "Värdighet") står Δ. Κλαπάκης som ensam kandidat för partiet. Klapakis är den enda oberoende kandidaten i parlamentsvalet. Om han lyckas övertyga ungefär 200 000 väljare att rösta på honom, så har han nog goda chanser att komma in parlamentet.

Hela förteckningen över kandiderande partier hittas för övrigt här (på grekiska).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar