onsdag 14 januari 2015

Valkompasser

Vad vore val utan valkompasser? 

Nästan 15 procent av väljarna har ännu inte bestämt sig. Det är en öppen fråga om en valkompass kan hjälpa en väljare närma sig ett beslut eller inte.

Att ta del av en valkompass kan dock ge en inblick i vilka frågor som är politiskt heta i Grekland och engagerar väljarna för närvarande. Det är så att så att säga markörer av sin tid. Frågor om memorandumet, privatiseringar, rätten till abort, samkönade äktenskap, seperation mellan stat och kyrka med mera, är några av de ämnen som diskuteras i Grekland idag.

Därför kan det vara intressant att tipsa om två stycken valkompasser, dels för att visa på vilka frågor som debatteras i dagsläget och dels för att visa på hur partierna ställer sig:

- Help me vote har tagits fram av Aristotelesuniversitet.
- Choose4Greece är ett samarbete mellan ett antal universitet och institutioner.

Frågorna i båda valkompasserna är på grekiska (beroende på använd webbrowser kan det förmodligen  gå att ställa in att  så att texten översätts från ett språk till ett annat). Det överlåts dock till läsaren att avgöra huruvida svaren i valkompasserna är tillförlitliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar