måndag 19 januari 2015

Andra mätningen: Valrörelsen blir mer intensiv och polariserar allt mer

Valrörelsen ser ut att gå över i ett mer intensivt skede, med SYRIZA och Ny Demokrati som de främsta antagonisterna om valsegern. Den andra mätningen som Politik i Grekland och Gavagai genomfört, vilken redovisas i detta inlägg, visar på att SYRIZA hamnar allt mer i fokus i valrörelsen.

Syriza är det parti som valrörelsen rör sig kring. Om man ser till graferna här nedan framstår det mer tydligt. Den övre grafen visar utvecklingen över tid. Sedan nyval utlystes i slutet av december har partiet stigit kraftigt sett till antal omnämnanden. Partiet rör dessutom om känslorna bland väljarna (vilket är för övrigt den trend som den föregående mätningen kunde notera). Det visar nämligen den undre grafen, som utöver att mäta utvecklingen över tid även sorterar omnämnanden efter typ. Antingen så tycker man som väljare om partiet, eller så tycker man inte om det. Ett mellanläge att tala om saknas, det är vad mätningarna tycks indikera.


En av anledningarna till att partiet engagerar väljarna har varit diskussionen om en eventuell Grexit, det vill säga om Grekland ska lämna eurosamarbetet. Om SYRIZA vinner valet spekuleras det i att sannolikheten för ett utträde ökar. Partiet har tidigare välkomnat en sådan utveckling men har sedan valrörelsen 2012 mer och mer skiftat i sin ståndpunkt i frågan.

Ytterligare en anledning till att SYRIZA omnämns allt mer är frågan om huruvida partiet kan vinna valet och bilda regering. Partiet leder för närvarande opinionsmätningarna. Jämfört med den föregående mätningen har partiets andel av omnämnanden ökat. Denna gång noterar SYRIZA 41,3 % (35% i den föregående mätningen). Ny Demokrati noterar denna 25,8% (28,3%). Hur man än vrider och vänder på det hela framstår SYRIZA som det parti som andra partier har att förhålla sig till.

Inline images 2

Den nya mätningarna visar att Syriza ökar sin andel i samtliga områden som mätningarna undersöker. Det gäller områdena positivt, skeptiskt och negativt och redovisas i bilderna här nedan. Detta stödjer uppfattningen att partiet drar åt sig allt mer av uppmärksamheten i valet.

Inline images 5
Inline images 3
Inline images 4
Intressant att notera är att KKE (det grekiska Kommunistpartiet) ökat markant i negativa känslor i denna mätning jämfört med den föregående. Förmodligen har det mycket att göra med att SYRIZA frågat om KKE vill  ställa upp som koalitionspartner. KKE har avvisat SYRIZAs invit.

För övrigt är det även intressant att uppmärksamma att Papandreous nystartade parti, Kinima, i denna mätning skiftat från negativ till skeptisk. En tänkbar tolkning att väljarna eventuellt ställer sig mer välkomnande eller neutrala. Om det lyckas ta sig in i parlamentet, så kan Papandreous parti bli något av en joker. Det är en öppen fråga dock om det lyckas.

Det finns ett par frågor till man kan ställa sig om man blickar framåt:

- Kommer Syriza att kunna behålla ledningen i opinionen och fortsätta engagera väljarna?
- Kommer Ny Demokrati kunna vända på utvecklingen och även sluta gapet gentemot Syriza?
- Kommer intresset för Kinima, Papandreous avknoppning från PASOK, att bli mer positiv; samt, återigen, vad kommer att ske med PASOK?

Förhoppningsvis kan den kommande mätningen ge ett par ledtrådar till. Det börjar dra ihop sig nu. Det är mindre än en vecka kvar till valdagen.

Not: Mätningen har genomförts av Gavagai. För tolkningen av mätresultaten är det Politik i Grekland som bär på ansvaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar