måndag 12 januari 2015

Första mätningen: två antagonister och en turbulent valrörelse

Valrörelsen ser ut att stå mellan Syriza och Ny Demokrati. Den ser även ut att bli turbulent och engagera väljarna på djupet. Det visar den första mätningen som bloggen Politik i Grekland och textanalysföretaget Gavagai har tagit iniativ till.

Syriza (35%) och Ny Demokrati (28,3%) står ut jämfört med övriga partier i antal omnämnanden i mätningen, vilken har följt utvecklingen i en veckas tid. Debatten kretsar mellan dem två, vilket bilden nedan visar. Övriga partier har hamnat i skymundan. Undantaget utgörs av PASOK.

PASOK har dragits in i en debatt om dess framtida existens, mycket beroende på den socialdemokratiska partisplittringen som blev definitiv för en vecka sedan. PASOK har utgjort en av de två masspartier som dominerat grekisk politik sedan diktaturens fall. Nu är det oklart hur det ska kunna ta sig ur den kris som det befinner sig i. PASOK, tillsammans med Kinima, KKE, To Potami och Gyllene Gryning (XA) har allt mer marginaliserats nu när valrörelsen ser ut att bli en kamp mellan två antagonister, Syriza och Ny Demokrati.

Denna kamp, om det är rätt ord för att beskriva det som utspelas i valrörelsen, ser ut att lämna få väljare oberörda. Det är en annan aspekt som mätningen har fångat upp och som återspeglas i de tre nedanstående bilderna. I synnerhet engageras väljarna av Syriza. Partiet omnämns i positiva (45,3%), skeptiska (56,9%) och negativa ordalag (39,5%)  i en omfattning som inte står i proportion till dess storlek i opinionen. Det är en mycket intressant aspekt som är värd att föra fram.En anledning till varför partiet engagerar väljarna är att det har hamnat i centrum för debatten om huruvida en eventuell valseger för Syriza skulle leda till att Grekland lämnar euron. Oron för en så kallad Grexit är således en av anledningarna till att valrörelsen ser ut att bli turbulent. Samtidigt infinner sig en rad frågor för hur valrörelsen kommer att utvecklas framöver:

- Kommer Syriza att rycka åt sig en ledning i opinionen och fortsätta engagera väljarna?
- Kommer Ny Demokrati kunna att hejda och vända på utvecklingen och även sluta gapet gentemot Syriza?
- Kommer exempelvis intresset för Kinima, Papandreous avknoppning från PASOK, att stiga eller kommer det att sjunka när nyhetens behag har lagt sig; samt vad kommer att ske med PASOK?

Förhoppningsvis kan den kommande mätningen ge ett par ledtrådar.

Not: Mätningen har genomförts av Gavagai. För tolkningen av mätresultaten är det Politik i Grekland som bär på ansvaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar