onsdag 7 januari 2015

Liberalism i Grekland

Ett par läsare undrar över utsikterna för liberalismen i Grekland. Utsikterna får sägas vara oförändrade. Det sker dock rörelser på den politiska arenan som är intressanta att uppmärksamma.

I likhet med valet 2012 finns det potential för liberala partier inför valet den 25 januari. Det är dock (i likhet med 2012) mindre troligt att potentialen förverkligas och resulterar i att ett renodlat liberalt parti återfinns representerat i parlamentet. I opinionsmätningarna verkar inte något av de uttryckligt liberala partierna Drasi, Fileleutheri Symmachia och Dimiourgia Xana vara i närheten av att passera treprocentspärren för att kunna komma in i det grekiska parlamentet. (Det gäller även den grekiska motsvarigheten till Piratpartiet, för den som räknar in det partiet till den liberala fållan). Utsikterna är, precis som det har varit tidigare, oförändrade.

Mest talande för liberalismens utsikter är Drasis besked den 5 januari i år att det väljer att stödja To Potami. Det kan tolkas som att Drasi ser små utsikter att själva återfinnas i parlamentet efter den 25 januari. Det kan dock även tolkas som att To Potami anses ha störst möjlighet att lämna ett liberalt avtryck i det grekiska parlamentet. I beskedet motiveras stödet med att To Potami arbetar med samma ambitioner och målsättningar som liberaler. To Potami pendlar för övrigt kring 5-6% i opinionen för närvarande. Räknar man in To Potami som ett liberalt parti, så kan utsikterna ses som goda. Denna klassifikation låter sig dock inte enkelt göras.

To Potami utgör nämligen något av ett ideologiskt frågetecken. Är det ett liberalt, ett center-, eller ett progressivt parti? Partiets agerande har bidragit till att sådana frågetecken har uppstått. Det blev särskilt tydligt i efterspelet till Europarlamentsvalet förra året då To Potami först meddelade att det ansluter sig till den liberala gruppen, bara för att någon dag senare meddela att det istället väljer att förena sig med den socialdemokratiska och progressiva gruppen. Därmed är det svårt att sätta en etikett på partiet.

Intrycket att To Potami har liberala stråk har dock kunnat skönjas i vilka som ansluter sig till partiet. Anmärkningsvärd i detta sammanhang var Antigone Lyberakis övergång. Lyberaki var vice ordförande för det liberala partiet Drasi, innan hon valde att förena sig med To Potami.

I slutändan är det dock den politik som ett parti förespråkar och genomför som avgör ett partis ideologiska hemvist. Med tiden kommer det bli tydligt i vilket idelologiskt läger som To Potami hör. Det är inte omöjligt att det rör sig i en mer liberal riktning. Det återstår dock att se.


Lästips. För den som vill fördjupa sig i liberalismens förutsättningar i Grekland kan den här artikeln i Liberal Debatt var en användningsbar introduktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar