lördag 17 januari 2015

Tydlig risk för en svekdebatt

Den regering som tillträder efter valet den 25 januari ser ut att få en tuff start. Dessutom är risken för en svekdebatt överhängande då det kan bli mycket svårt att infria de vallöften som ställts ut. 

Misslyckandet att säkra ytterligare finansering från den s.k. kallade trojkan i samband med den gemensamma utvärderingen i september har medfört att den grekiska regeringen står utan 7,2 miljarder euro. Dessutom löper fristen ut för förlängningen av bail-outen i slutet av februari. Landets ekonomi befinner sig för övrigt i en utsatt situation (även om det finns tecken på en återhämtning), vilket ytterligare ställer till det. Med andra ord finns det en tydlig risk att en finansieringskris kan uppstå för den nytillträdda regeringen.

En sådan kris gör det svårt att uppfylla vallöften. Båda sidor har i den pågående valrörelsen ställt ut ett antal sådana. Mest prekär är dock situationen för Syriza och för dess partiledare Alexis Tsipras. I den partikongress som hölls 2013 gjordes nämligen ett antal utfästelser som snabbt kan slå tillbaka. Partiledare Tsipras var i kongressen med och att slå fast att  "his party [Tsipras, min anmärkning] resolved unequivocally to cancel the memoranda and the implementing laws” and undo the reforms mandated by our creditors." [...] “The first step will be the restoration of employment relations, collective bargaining, minimum wages, minimum pension, unemployment benefit, and family allowances to pre-memoranda levels.” Furthermore, “In our perception of the public sector as a lever of reconstruction, all the employees who have been laid off are necessary and will be hired back.”

Sedan kongressen har Syriza sökt tona ned sina krav. Det hotar inte längre att lämna euron. Memorandumet ska avvecklas. Samtidigt så kvarstår ett antal frågetecken. Det första rör sig om vad som gäller idag: är det kongressens beslut eller de vallöften som lämnats? Det andra har att göra med hur de vallöften som lämnats ska finansieras, inte minst med tanke på de ekonomiska realiteter som föreligger i händelse av en valseger. Med andra ord, hur Tsipras än gör riskerar han att göra antingen sina partimedlemmar besvikna eller sina väljare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar