torsdag 30 juli 2015

Mot en ny deadline

En ny deadline väntar. Den 20 augusti ska den grekiska staten betala in närmare 3,5 miljarder euro till den Europeiska Centralbanken. För att så ska kunna ske behöver den grekiska regeringen införa nya lagar och genomföra överenskomna delar i det så kallade Brysselavtalet. Detta är lättare sagt än gjort. Den interna pressen inom regeringspartiet SYRIZA utgör nämligen ett, av flera, frågetecken om deadlinen kan mötas. 


Bilden här ovan, som hämtats från The Economist, visar ett kommande etappmål för den grekiska regeringen. Den 20 augusti väntar en betalning till ECB. Till det datumet behöver den grekiska regeringen införa och genomföra överenskomna delar av det avtal som slöts i Bryssel. Det finns dock ett antal utmaningar på vägen dit.

Den kanske första utmaningen kommer i relationen till omvärlden. Som en del av överenskommelsen i Bryssel kommer representanter från EU, IMF, ECB följa regeringens arbete på plats. Redan denna vecka kommer representanternas arbete att påbörjas. Representanternas rapportering och eventuella klartecken till den grekiska regeringens reformarbete är en viktig förutsättning för att den grekiska staten ska kunna kvittera ut en inbetalning av det totalt 86 miljarder stora bailoutavtal som ska förhandlas fram inom ramen för Brysselavtalet. Det är med denna inbetalning som utbetalningen till ECB i augusti beräknas ske.

Närvaron av representanterna är dock komplicerad för den grekiska regeringen, vilket noteras i bland annat artikel i Reuters. Relationen mellan parterna är sargad. Hur relationen till EU, ECB och IMF ska hanteras och restaureras av den grekiska regeringen är en viktig utmaning, särskilt med tanke på de uppslitande förhandlingarna under våren och sommaren. Att återställa förtroende kommer troligen bli en viktig nyckel för att deadlinen ska kunna mötas i tid.

I den nära framtiden utgör dock den interna situationen i regeringspartiet SYRIZA den kanske viktigaste utmaningen. Efter de senaste veckornas omröstningar, då en relativt stor grupp parlamentsledamöter inte röstat med sitt eget parti, framstår det tydligt att SYRIZA är splittrat och majoriteten i parlamentet är förlorad. Detta är en kritisk situation.

För att adressera denna situation ska SYRIZAs centralkommitté idag hålla ett krismöte, rapporterar Kathimerini. Syftet är att ta ställning till det ovannämnda bailoutavtalet. Men mycket pekar på att mötet mer kommer att handla om hur partiordförande Tsipras kommer att agera gentemot den grupp som inte röstat med regeringen. I en radiointervju i måndags med Sto Kokkinno kommenterade han situationen på följande vis:
"Kollektiva beslut måste respekteras. Den som inte vill hedra dem bör lämna över sin plats." (min översättning)
Det kan tolkas som att Tsipras överväger att utesluta den grupp som vägrat att följa partiets linje. Det kan även tolkas som att Tsipras skapar ett tryck för att den opponerande gruppen i SYRIZA ska rösta med regeringen i de kommande omröstningarna som väntar inför deadlinen i augusti. 

Båda tolkningarna är problematiska. Om Tsipras gör verklighet av den förstnämnda kommer han de facto ha förlorat majoriteten i parlamentet. Då är det mycket möjligt att gruppen av opponerande ledamöter, som till stora delar sammanfaller med partigrenen Vänstra plattformen, bryter sig ut och bildar ett eget parti. Då blir nyval en trolig följd. Följer han istället den andra tolkningen är risken tydlig att den interna oppositionen stärks och den egna ställningen undermineras när impopulära beslut ska fattas i parlamentet. 

I vilket fall som helst lär kvällens möte kasta sin skugga över möjligheterna att möta den deadline som väntar om ett par veckor i augusti månad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar