torsdag 16 juli 2015

Regeringsombildning, koalition/samling, nyval: tre aktuella alternativ

Det grekiska parlamentet röstade sent igår kväll igenom det paket av beslut som ingår i den så kallade Brysselöverenskommelsen. Röstsiffrorna var 229 för, 64 mot. 6 stycken avstod från att rösta. 1 ledamot var frånvarande. Det blev därmed en tydlig marginal för att acceptera villkoren för det som kan komma att uppfattas som en tredje bailout för Grekland. Resultatet innebär att premiärminister Tsipras lyckades klara en kritisk utmaning igår kväll. Idag ställs dock premiärministern inför en annan. 


Dagens utmaning framstår tydligt när man tittar närmare på röstsiffrorna. Av de 149 ledamöterna i Tsipras eget parti, SYRIZA, valde 32 ledamöter att rösta emot premiärministern och 6 stycken avstod från att ta ställning. Belysande är att 5 stycken medlemmar av kabinettet den 25 januari röstade emot premiärministern. Bland dem som röstade emot hör energiminister Lafazanis och förre finansministern Varoufakis. Röstresultatet innebär att premiärministern i praktiken har tappat majoriteten i parlamentet. Det innebär även allvarlig spricka inom SYRIZA, vilket är en kommentar som regeringens talesperson Gabriel Sakellaridis lämnat till Enikos. Tsipras ser dessutom ut att kunna bli utmanad av sitt eget parti. Det är en ordentlig prövning som Tsipras ställs inför.

Av denna anledning ser en regeringsombildning ut att bli följden idag. Ett par statsråd kan lämna, ett antal tillkomma. Den exakta siffran är oklar. Klart är dock är att åtminstone en ny minister kommer att utses, i och med att biträdande finansminister Nadia Valavani valt att avgå. Valavanis besked var hon inte vill ställa sig bakom regeringens politik. Frågan är dock om det räcker och hur omfattande regeringsombildningen blir. En viktig faktor är hur partidelen Vänstra plattformen väljer att göra. Energiminister Lafazanis hör till denna partidel inom SYRIZA. Mycket pekar på att samtliga av de 32 nej-rösterna från SYRIZA kom från denna partigren.

Ytterligare en följd är om det blir en ny regeringskoalition eller en samlingsregering. Inför omröstningen var det osäkert hur koalitionspartiet Oberoende greker (Anel) skulle ställa sig. Efter vad som kan beskrivas som en slags brasklapp valde partiordförande Panos Kammenos och ytterligare 12 ledamöter från partiet att ge sitt stöd till premiärministern. Därmed är regeringskoalitionen intakt, för stunden.

Tappet av de 38 SYRIZA-ledamöterna öppnar dock för frågan om premiärministern kommer att ta initiativet till att bilda en ny regeringskoalition eller till en samlingsregering som inkluderar de mer EU-vänliga oppositionspartierna Ny Demokrati, PASOK och Floden. Utan rösterna från dessa tre partier hade Brysselöverenskommelsen inte klarat sig. Därmed är det naturligt att fråga sig om deras kommande roll. Som man kan läsa i bland annat Kathimerini pekar mycket på att partierna kommer att ge stöd för att lotsa igenom de lagförslag som behövs för att lösa det akuta läget, men att dessa vill ha mer att säga till om den politik som ska föras. Ett scenario är att bilda en samlingsregering, liknande den i slutet av 2011 och början av 2012.

Ett annat scenario är att utlysa nyval. Ett nyval inom en nära framtid ger premiärministern möjligheten att byta ut nej-sidan i det egna partiet och på vis ha ett starkare mandat inför kommande omröstningar. Ett nyval är även risk. Positionsbytet och det sätt som premiärministern har gått från att vara emot en överenskommelse till att acceptera i stort sett samma men striktare överenskommelse har medfört att förtroendet för premiärministern har fått sig en ordentlig törn. Förtroendets roll lär dock bli en fråga för ett annat inlägg. Just nu är regeringsombildning, koalition/samling och nyval tre alternativ som premiärminister Tsipras behöver ta ställning till. Samtliga alternativ är i spel.

2 kommentarer: