fredag 10 juli 2015

En lista med konsekvenser

Sent igår kväll lämnade den grekiska  regeringen en tretton sidor lång lista på reformer och andra åtgärder som har begärts för att ett avtal ska träffas och en statsbankrutt undvikas. Men den inlämnade listan kan få konsekvenser politiskt och i opinionen.

Idag, fredag, ska den inlämnade listan debatteras och röstas igenom i det grekiska parlamentet. Listan (som hittas här) innehåller bland annat åtgärder som höjd pensionsålder, höjd restaurang- och hotellmoms, höjd företagsskatt men även att den lägre ö-momsen i stort sett tas bort. Man kan troligen räkna med en animerad debatt som kan få politiska konsekvenser.

Den första frågan som många kommer att ställa sig är, kommer premiärminister Tsipras kunna hålla ihop sitt parti? Det har funnits intern kritik inom SYRIZA och frågan är hur den inlämnade listan kommer att tas emot. Att pensionerna stramas upp kan väcka reaktioner. Pensioner har sedan länge varit en så kallad "röd linje" i förhandlingarna med EU. Nu kan de ändrade pensionsvillkoren istället bli ett rött skynke och leda till att SYRIZA splittras eller att parlamentsledamöter lämnar partiet.

Den andra frågan är, kommer regeringskoalitionen med Oberoende greker (ANEL) att bestå? En lägre moms för de grekiska öarna är något som Oberoende greker haft som en röd linje. Nu föreslås istället en enhetlig moms. En annan prioriterad för partiet har varit försvaret. Nu pekar uppgifterna på att försvarsutgifterna stramas åt (med 300 miljoner). Blir allt detta droppen för Oberoende greker?

Det är talande att såväl Panagiotis Lafazanis (tongivande inom Vänstra plattformen, en mer hårdför del inom SYRIZA) som Panos Kammenos (partiordförande för Oberoende greker och försvarsminister) inte har skrivit under den inlämnade listan, enligt uppgifter i To Vima.

Den tredje frågan är, vad kommer oppositionen att göra? Om partierna Ny Demokrati, Potami (Floden) och PASOK stödjer listan, så underlättas försöken att nå en uppgörelse och därefter genomföra de föreslagna åtgärderna. Det skulle även underlätta för premiärminister Tsipras att parera konsekvenserna av den första och andra frågan. Men om oppositionspartierna ställer sig bakom förslagen, så blir det svårare att kritisera dem när de genomförs.

Ytterligare en fråga, som förmodligen kommer att uppmärksammas framöver, är hur listan kommer att tas emot av opinionen. Mycket är det som pekar på att den lista som lämnats in innebär i sin helhet större åtstramningar än det avtalsförlag som de grekiska väljarna fick ta ställning till i den omdiskuterade folkomröstningen i söndags. Ett argument som premiärminister Tsipras motiverade den utlysta folkomröstningen med var att ett nej skulle leda till ett bättre förslag istället. 61% valde att rösta nej. Men om nu det inlämnade förslaget upplevs vara likadant eller till och med värre än det som man röstade om i söndags kan det leda till att en svekdebatt tar fart. Det finns tecken på det idag. Men hur kommer det ut att se ut imorgon?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar