måndag 27 juli 2015

Lästips

Följande artiklar kan vara av intresse att ta del av. 

Den överenskommelse i Bryssel som den grekiska regeringen träffade med EU, ECB och IMF är omfattande. Enbart till den andra omröstningen, som genomfördes i onsdags, fick de grekiska parlamentarikerna ta ställning till över 970 sidor av lagförslag och åtgärder. The Economist ger en kortfattad guide om överenskommelsens innehåll här. Överenskommelsen har dock inte varit lätt att lotsa igenom parlamentet. I denna artikel av BBC kan man läsa mer om svårigheterna kring att få igenom den. 

Händelseutvecklingen i Grekland är inte enbart koncentrerad till det som sker i det grekiska parlamentet och vid Syntagmatorget. Journalisten Joanna Kakissis berättar en personlig historia bakom rubrikerna om Grekland. Hon jämför hur situationen i Grekland ser ut idag och hur den har varit. Det är en skarp och insiktsfull betraktelse om ett land i kris.

Det är lätt att glömma att bort att den ansträngda ekonomiska, politiska och inte minst sociala situationen Grekland sammanfaller med en av de svåraste humanitära kriserna sedan andra världskriget. Dagligen kommer till Grekland människor som flyr för sina liv från de blodiga konflikterna i Syrien, Nordafrika och Mellanöstern. Ofta kommer de flyende färdandes över havet i knappt sjövärdiga båtar eller så vandrar de in till fots efter långa strapatser:

- Amnesty International släppte i juni en rapport om den allt mer kritiska humanitära situationen i Grekland. Mellan 1 januari och 22 juni i år har 61 474 flyktingar anlänt, främst till de grekiska öarna. Det betyder att närmare 5000 flyktingar per vecka anländer till Grekland. Under hela 2014 anlände 43 500, enligt rapporten.

- I The Economist kan man läsa mer om de som anländer i Grekland. Det är fler som anländer till Grekland än till Italien. Båda länderna utgör dock främst transitländer, enligt artikeln.

- I Dagens Nyheter kan man idag läsa en personlig betraktelse om flyktingarnas situation av journalisten Elisabeth Hjorth. Även denna artikel ger insikter om situationen i Grekland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar