söndag 2 augusti 2015

Ett vägval

Efter torsdagens krismöte som hölls hos SYRIZA pekar allt mer på att partiet ställs inför ett vägval: kommer partiet splittras, eller kommer det att hålla ihop? Valet kan komma att utkristalliseras redan innan den beslutade extrakongressen i september. Just nu överväger det förstnämnda alternativet. 

Djävulen brukar finnas i detaljernas. Titta man närmare på det beslut som fattades i torsdags i samband med SYRIZAs krismöte noterar man ett antal väsentliga detaljer: en extraordinär kongress kommer att hållas, istället för en ordinär. Den extrainsatta kongressen kommer att hållas i september, snarare än så snart som möjligt. Skillnaderna mellan detaljerna kan förefalla vara små, men konsekvenserna kan bli stora. För partiordförande Tsipras, som drev på att beslutet fattades på det sätt som nu gjordes, kan konsekvenserna bli avgörande.

En viktig konsekvens är att en extraordinär kongress som hålls först i september köper tid åt Tsipras. Deadlinen för förhandlingarna om en tredje bailout för Grekland är, i praktiken, satt till den 20 augusti. Det ger Tsipras möjlighet att avsluta dem utan en snabbt insatt kongress emellan, vilken skulle kunna underminera förhandlingarna. En annan konsekvens, som Kathimerini noterar, är att beslutet om en extraordinär kongress ger Tsipras större möjligheter att rekrytera och övertyga medlemmar som stödjer hans linje. Detta kan bli tungan på vågen.

Det finns dock ett pris med detta beslut. Risken är allt mer överhängande att SYRIZA splittras. Den relativt stora minoritet av medlemmar som inte röstat med partiet i de två viktiga omröstningarna i juli riskerar att lämna partiet och bilda ett eget. Det blir allt mer troligt, som To Vima uppmärksammar, att den mer hårdföra grenen inom SYRIZA, Vänstra plattformen, i så fall kommer att bryta sig ut. Det vore i så fall ingen överraskning. Avhopp har skett tidigare i SYRIZA. 2010 lämnade ett antal medlemmar partiet och bildade Demokratisk Vänster (DIMAR). Det pris som Tsipras kan behöva betala är att, de facto, SYRIZA decimeras och att han därmed kommer att  tappa majoriteten i parlamentet.

Möjligen är detta pris kalkylerat. Likaså vad som därmed följer. Som en följd av denna förlust kommer ett nyval att bli troligt. Tsipras har avvisat en samlingsregering/koalitionsregering, som ett sätt att skapa en majoritet i parlamentet. Det gör situationen instabil. Men kanske har Tsipras redan räknat med att han, trots detta, kan komma att vinna ett eventuellt nyval?

Han är, trots tidigare motgångar, nämligen fortfarande populär bland många väljare. Ett SYRIZA utan den opposition som Vänstra plattformen utgör stärker dessutom hans grepp om partiet. Samtidigt leder SYRIZA tydligt i mätningarna. Allt detta kan, medvetet eller omedvetet, ligga bakom beslutet i torsdags om en extrainsatt kongress en tid efter det att förhandlingarna om en tredje bailout har slutförts.

Samtidigt är det svårt att avgöra om denna kalkyl går att räkna hem. Det är svårt att säga hur ett nyval kommer att gå. Opinionen kan börja svänga, särskilt när effekten av de i juli höjda momssatserna, avgifterna och skatterna börjar slå igenom. Oppositionen (främst Ny Demokrati, Potami och PASOK), som hittills varit splittrat, kan få mer vind i sina segel.

Först när väl ett eventuellt nyval har utlysts och hållits kommer följderna av torsdagens krismöte bli tydliga. Ett möte som allt mer framstår som ett vägval. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar