tisdag 7 juli 2015

Folkomröstningens demografi

Ålder, politisk identitet och partitillhörighet är relevanta begrepp för att förstå folkomröstningens demografi.

En undersökning som Public Issue genomfört ger en intressant inblick om de grekiska väljarna. Den visar, till att börja med, att det finns en generationsklyfta. Att äldre i större utsträckning röstade ja jämfört med yngre som nästan samfällt röstade nej är något som nämndes i det föregående inlägget och även i SVT Aktuellt. Så här ser nej-fördelningen ut baserat enligt ålder:

18-24: 85% 
25-34: 72.3% 
35-44: 67.4% 
45-54: 69.2% 
55-64: 59.4% 
65+: 44.9%

Det finns en märkbar vänster-högerdimension i hur väljarna identifierar sig politiskt: 91% av dem som definierar sig vänster röstade nej. Nej-siffran sjunker till 31,9% för dem som definierar sig höger. Lägst är dock siffran för dem som definierar sig själva som center-höger: 17,2%

Intressant blir undersökningen om man tittar närmare på partitillhörighet. Det starkaste nej-stödet  finns hos SYRIZAs väljare (95,9%) och Oberoende greker (91,6%). Näst högst stöd finns hos väljarna till Gyllene Gryning (84,3)% och Kommunistpartiet (83,8%). Som jämförelse kan nämnas att nej-stödet var lägst bland PASOKs, Ny Demokratis, och Potamis väljare; de respektive siffrorna är 12,5%, 8,3% och 2,5%. Om man utgår från Open Democracys partikategorisering (som du kan läsa mer här), finns det en populistisk-liberal konfliktlinje. Kanske man borde tala om en u-formad dimension i röstbeteendet när man talar om vänster-höger?

Om man vågar sig på en tolkning av undersökningen, kan följande vara rimligt: troligen kan man se folkomröstningens resultat som att det är en proteströst, där många, främst yngre, som saknar arbete och eller framtidsutsikter röstade nej. Att 72,9% av de som är arbetslösa röstade nej jämfört med 49,9% av professionella (doktorer, läkare, osv)  kan ge ett visst stöd till den tolkningen. Oron för pensioner kan vara en orsak till att röstsiffran för ja hamnar på 52% för de som är pensionärer. 

Det finns mycket annat intressant att studera i undersökningen av Public Issue, som för övrigt hittas här  (engelska, grekiska). Den belyser hur det politiska landskapet i Grekland ser ut för närvarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar