söndag 7 juni 2015

Opinionsmätning: vad tycker väljarna?

Fortfarande befinner sig de två förhandlingsparterna långt ifrån varandra. Den grekiska regeringen har avvisat det senaste budet som lämnats tidigare i veckan. Men vad tycker väljarna? Följande opinionsmätning har genomförts av Alco och publicerades i NewsIt denna vecka. Här nedan följer ett urval av mätningens resultat:


- Elections or accept a deal not in line with Greek positions?

Accept deal 45%
Elections 37%
N/A 18%

- Should the Greek government back down from its "red lines" if its proposals are rejected?

Yes 50%
No 41%

- Is the Greek goverment negotiating correctly?

No 47%
Yes 39%

Av denna opinionsmätning att döma, så befinner sig regeringen och opinionen i otakt med varandra. Ett åsiktsgap har öppnats. (Det är för övrigt ett resultat som även har noterats i tidigare inlägg (här och här)). Det är en öppen fråga hur länge denna diskrepans kan bestå. Därför kommer det att bli spännande att följa vad regeringen kommer att göra nu när förhandlingarna ser ut att gå in ett avgörande skede: kommer regeringen att söka överbrygga gapet, eller kommer den att stå fast vid sina positioner?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar