måndag 29 juni 2015

Ännu en oviss vecka väntar: olika scenarion efter folkomröstningen

Ännu än oviss vecka väntar. Idag hålls bankerna stängda och kommer (i skrivande stund) att förbli stängda fram till den 6 juli. Imorgon löper deadline för IMF-betalningen på 1,5 miljarder euro ut. I övermorgon gäller formellt inte längre det bailout/stödprogram (som förlängdes i februari). På söndag väntar dessutom en folkomröstning vars utfall i förlängningen påverkar om Grekland behåller euron eller ej. 

Ingen kan med säkerhet säga hur denna vecka kommer att sluta och hur situationen då kommer att se ut. En sak är dock säker: bland de många frågor som kommer att dominera veckan, så kommer frågan om vad som kommer efter folkomröstningen bli en av de mest omdiskuterade. Detta inlägg tar upp detta perspektiv.

Sannolikheten för en så kallad Grexit, det vill säga ett grekiskt utträde ur eurozonen, får sägas ha ökat. Den folkomröstning som ska hållas söndag den 5 juli kan komma att tolkas som att det handlar om detta: att stanna kvar inom eurozonen eller ej.* Till denna tolkning kommer troligen EU-kommissionens ordförande Jean Claude Junckers uttalande i samband med dennes presskonferens tidigare idag att läggas till. Juncker pläderar för att de grekiska väljarna ska säga ja i folkomröstningen och på så vis säkra Greklands medlemskap i euron. Junckers uttalande kontrasterar dock mot premiärminister Tsipras position: denne förespråkar ett nej. Hur allt detta kommer att påverka utfallet är oklart, men det kommer givetvis att sätta sina spår i debatten. Det kan påverka till endera sidans favör.

En första indikation på utfallet kan läsas i tidningen Kathimerini, som refererar till två opinionsundersökningar. Dessa ger ett stöd åt den sida som vill stanna kvar i eurozonen: (57% vs 29% och 44% vs 33). Om dessa siffror även skulle bli utfallet av folkomröstningen, så leder det troligen till att det blir svårt för premiärminister Tsipras att stanna kvar: det är svårt att se hur denne kan sitta kvar och förvalta ett avtal som denne motsätter sig.

Men även om Tsipras avgår så leder Syriza tydligt i mätningarna. Dessutom är oppositionen splittrad. Ett nyval kort efter folkomröstningen skulle förmodligen leda till ungefär samma mandatfördelning som för närvarande. Situationen är med andra ord komplicerad.

En möjlighet är att en samlingsregering bildas, med syftet att förhandla fram och genomföra ett avtal med EU/IMF/ECB. En sådan regering skulle dock bli temporär. Ett nyval kommer att bli troligt förr eller senare. Ett ja skulle dock troligen leda till att Grekland ökar förutsättningarna för att stanna kvar i euron. Om så blir fallet påverkas givetvis även av vad som sker med dess partners; Junckers uttalande tidigare idag kan tolkas som att dörren ännu inte är stängd.

Vad händer ifall det blir ett nej? Det är oklart, men troligen kommer bankerna förbli stängda och kapitalrestriktioner behållas den närmaste tiden efter folkomröstningen. Vad som händer efter det är ännu oklart. Sannolikt är dock att den påtagliga oron kommer att stiga ännu mer. En oviss vecka kommer att följas av fler.

Lästips: Om vad som gäller för de införda kapitalrestriktionerna kan läsa mer om här (engelsk översättning av Bloomberg).

* Mer om själva folkomröstningen kan man läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar