måndag 22 juni 2015

Mot ett genombrott eller sammanbrott? En avgörande dag

Idag kan vara något av en avgörande dag i förhandlingarna mellan Grekland och EU/IMF/ECB. Utfallet av dagen kommer troligen bero på om parterna kan desarmera en eskalerande situation. 

    Alla parter är troligen medvetna om situationen: tiden är kort och insatserna höga. I eftermiddag idag, måndag, hålls ett extrainsatt toppmöte. Då kan mycket komma att avgöras. För premiärminister Tsipras skulle ett misslyckande få påtagliga politiska konsekvenser: en grexit, dvs. ett utträde ur eurosamarbetet, skulle innebära att denne bryter mot ett av SYRIZAs tyngsta vallöften om att hålla landet kvar i euron. Frågan är om Tsipras och SYRIZA skulle kunna återhämta sig från detta misslyckande.
    Ett misslyckande skulle även få konsekvenser för EU: ett grekiskt utträde skapar tvivel kring hela europrojektet och skapa förutsättningar för en våg av spekulationer. Dessutom får ett grekiskt utträde geopolitiska konsekvenser. Båda sidor är med andra ord insatta i vad som gäller.
  Samtidigt finns det faktorer som talar för en lösning är möjlig - eller mer troligt en provisorisk kompromiss - som undviker att det värsta scenariot blir till verklighet. Båda sidor har närmat sig varandra. Det gäller områden som överskottsmål och privatiseringar. Ett avtal skulle kunna gå att slutas.
   Denna bedömning gör även Bank of Greece, den grekiska centralbanken. Bankens pressmeddelande fick ett stort genomslag när det släpptes förra veckan. I det varnade banken för konsekvenserna av ett misslyckande i förhandlingarna och om konsekvenserna av en grexit. Men banken skrev även följande rad:
"From all the evidence available so far, it seems that a compromise has been reached on the main conditions attached to this agreement and that little ground remains to be covered."
Det återstår att se hur det hela slutar. Det kan behövas politisk ingenjörskonst från båda sidor för att desarmera de knäckfrågor som förhindrar att man når fram till lösning. Detta kan avgöra om man når ett genombrott i förhandlingarna, eller om det hela slutar med ett sammanbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar