fredag 14 augusti 2015

Lärdomar efter omröstningen

En tydlig majoritet i det grekiska parlamentet röstade idag ja till en tredje bailout. Efter omröstningen kommer fokus att hamna på oppositionen inom regeringspartiet. Omröstningen visar att splittringen inom SYRIZA består och växer. Nu väntar en möjlig förtroendeomröstning för premiärminister Tsipras.

Efter en ny maratonlång debatt om det för landet viktiga stödlånspaketet gick till slut det grekiska parlamentet till votering. Utgången av omröstningen har varit given i förväg. Oppositionspartierna Ny Demokrati, PASOK och Potami hade nämligen inför omröstningen deklarerat att de skulle ge sitt stöd till regeringen. När siffrorna till slut hade räknats blev resultatet följande: 222 för, 64 mot, 11 avstod. Uppmärksamheten kommer dock att vändas bort mot resultatet.

Istället lär uppmärksamheten riktas mot hur SYRIZAs ledamöter har röstat och vad detta för med sig. I två viktiga omröstningar under juli månad har nämligen en minoritet inte följt partiets linje. En spricka inom partiet har därmed uppstått. Dagens resultatet visar att sprickan har växt till en grupp bestående av 42 parlamentsledamöter: 31 röstade nej, 11 avstod från att rösta. Detta skapar problem för premiärminister Tsipras. I praktiken har denne tappat majoriteten i parlamentet.

Som en följd av omröstningens utfall är det troligt att premiärministern kommer att anordna en förtrodendeomröstning, rapporterar BBC. Det får ses som ett sannolikt scenario. Debatten som hölls innan omröstningen visar nämligen att premiärministern möter ett hårt tryck från de egna leden. Den förre finansministern Varoufakis, den tidigare energiministern Lafazanis och parlamentets ordförande Konstantopoulou var några som i starka ordalag kritiserade premiärministern. Samtliga tre röstade nej. Utan stöd från de egna ledamöterna, särskilt i en viktig omröstning som denna, är det svårt att se hur premiärministern ska kunna fortsätta regera. En förtroendeomröstning kan komma att begäras när färre än 120 ledamöter inte följer regeringens linje i en votering. Dagens resultat aktualiserar frågan i och med att det var bara 118 ledamöter som gav sitt stöd till den egna regeringen.

En sådan omröstning kan sannolikt hållas inom kort, och då på initiativ av premiärministern själv. Ett datum kring den 20 augusti är en uppgift som rapporteras av Kathimerini. Det finns anledning till att återkomma till vad regeringen bestämmer sig för att göra. Efter dagens omröstning kan man finns de ett antal lärdomar att dra: splittringen inom SYRIZA växer, den egna majoriteten är de facto tappad, ett nyval rycker närmare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar