fredag 28 augusti 2015

Osäkerhet i opinionen

En ny mätning visar att SYRIZA faller. Samtidigt stiger andelen osäkra väljare.


SYRIZA tappar. Det är det ena intressanta resultatet i den mätning som publicerats av Efsyntakton och genomförts av Pro Rata. Det andra, minst lika intressanta resultatet är att andelen väljare osäkra väljare tycks stiga, om man jämför med denna mätning. När så många som var fjärde väljare för stunden inte vet eller inte vill säga på vilket parti som denne avser att lägga sin röst på, är det rimligt att tolka mätningen med måtta. Resultaten är behäftade med osäkerhet.

Ett exempel på osäkerheten i opinionsmätningarna är att partier som Oberoende greker (Anel) tycks underskattas. I mätningarna inför valet i januari befann sig partiet under treprocentsspärren. När rösterna väl räknats befann sig partiet åter i parlamentet. I denna mätning hamnar Oberoende greker åter under spärren. Det är därför mätningar som Pro Ratas mer bör ses som ett slags ungefärliga riktningsförändringar snarare som exakta positionsbestämmelser.

Med denna reservation på plats, tycks förändringarna i opinionen vara relativt små. Mycket av intresset idag och framöver kommer förmodligen att riktas mot Folklig enhet, det nybildade parti som skapats av parlamentsledamöter som brutit sig loss från SYRIZA. I denna mätning får partiet 3,5% och en plats i parlamentet. Frågan är om partiet kan stjälpa Tsipras planer på att nå egen majoritet i parlamentet.

Tsipras, som tagit initiativ till nyvalet, har nämligen i en direktsänd intervju denna vecka lämnat beskedet att han utesluter att bilda en regering med Ny Demokrati, Pasok och To Potami. Syftet är förmodligen att övertyga väljarna att ge Tsipras ett tydligt mandat.

Tsipras besked kan dock mycket väl slå tillbaka. Pro Ratas mätning, som även Reuters refererar till, visar att 64% tycker att det var fel av Tsipras att utlysa nyval. Det tycks utvecklas till att bli en öppen fråga hur Tsipras ska kunna övertyga en osäker opinion och allt mer valtrötta väljare. I ett politisk turbulent år har nämligen de grekiska väljarna i snitt gått till valurnorna var tredje månad. Kan detta påverka utfallet i nyvalet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar