måndag 10 augusti 2015

Opinionsmätning: tydlig väljarreaktion

Efter folkomröstningen i juli och överenskommelsen i Bryssel visar en ny mätning en tydlig reaktion bland väljarna. Ett tydligt och kraftigt missnöje konstateras när det gäller hur den grekiska regeringen har skött sig. Samtidigt fångar mätningen upp en paradox: trots motgången förblir premiärminister Tsipras populär. Om detta, och andra utvecklingar i opinionen, tar detta inlägg upp.Väljarna är missnöjda med regeringen. Mätningen av Bridging Europe, som genomfördes en vecka efter den tumultartade Brysselöverenskommelsen, visar denna reaktion i opinionen. Det är svårt att tolka resultatet annorlunda när mer än tre av fyra väljare är missnöjda med regeringens prestationer. Dessutom visar mätningen att tre av fyra väljare tycker att regeringen kapitulerat i förhandlingarna. Det är en mycket kraftig reaktion.

Reaktionen är dock förståelig. Att utlova vallöften som sedan inte kan infrias tolkas vanligen som ett svek. Intressant nog tar mätningen upp mer specifikt vad väljarna är missnöjda med: att den enhetliga fastighetsskatten (ENFIA) inte tas bort har väckt mest reaktioner.

Förmodligen mer oroväckande för regeringen är dock vad mätningen indikerar om regeringens utsikter framöver. En grexit, det vill säga ett utträde ur euron, är fortfarande ett aktuellt scenario: 58% tycker inte att hotet har undvikits. Värre för regeringen är förmodligen att landets framtidsutsikter betraktas med skepsis. Grekland befinner sig farligt nära en statsbankrutt, enligt mätningen. Nästan tre av fyra väljare tycker så. Likaså betraktas det bailoutavtal som regeringen förhandlar om för närvarande även det med skepsis. En mycket tydlig majoritet tycker inte att det kommer att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna i Grekland. Detta kan ytterligare spä på missnöjet.

Mätningen har även fångat upp något som kan tolkas som en paradox: trots att det finns ett mycket tydligt missnöje med regeringens prestationer visar den att premiärminister Tsipras förblir populär. Med 52% positiva omdömen bland väljarna visar mätningen att SYRIZAs ordförande Alexis Tsipras är den mest populära partiledaren i Grekland. Mer rimligt att anta hade varit att ett missnöje med regeringen hade förenats med en misstro gentemot den som står i spetsen för den. Mätningen tycks därmed bekräfta de observationer som gjorts tidigare i juli om premiärministern - något som diskuterats i bland annat detta inslag i P1 Morgon för ett par veckor sedan. Vad detta resultat kan bero på är en fråga som kan tolkas på olika vis.

Apropå partiledarnas popularitet visar mätningen ytterligare en intressant utveckling. Tydligen verkar den tillförordnade partiordföranden för Ny Demokrati gjort ett bra intryck hos väljarna. Evangelos Meimarakis fick ta över när Antonis Samaris meddelade sin avgång i samband med utfallet av folkomröstningen den 5 juli. På lite mer än två veckor har denne blivit den näst mest populäre partiledaren bland väljarna. Visserligen kan man tolka det som att det har att göra med att Ny Demokrati är det näst största partiet, vilket kan ge en fördel. Men om man jämför hur väljarna betraktade den tidigare partiordföranden, Antonis Samaras, i denna mätning från april så antyder Bridging Europes mätning att personen som leder ett parti har betydelse. Meimarakis har tydligen gjort ett avtryck bland väljarna.

Därmed ställer mätningen indirekt följdfrågan: kan oppositionen, med Meimarakis i spetsen, utmana? Eftersom nyval inom kort är ett troligt scenario för närvarande, kan det vara på sin plats att kommentera oppositionens utsikter. Om man tittar på den nya mätningen, så ser situationen för oppositionen svår ut: den tilltänkta koalitionspartnern PASOK balanserar precis på treprocentsspärren. Floden lyfter inte. Ny Demokrati befinner sig i motvind. SYRIZA är fortfarande det största partiet, motgångarna till trots. Även om SYRIZA splittras är det svårt hur dess ställning som största parti i dagsläget ändras. Troligen är detta en av anledningarna till att Meimarakis tvekar till att trycka på ett nyval. Ett nyval vore "katastrofalt", uppger Meimarakis i denna intervju med Kathimerini. Mätningen pekar således på fortsatta utmaningar för oppositionen.

Parallellt med att väljarna är missnöjda så blir de, avslutningsvis, även mer osäkra enligt ovannämnda mätning. Nästan var femte väljare vet inte vilket parti denne vill ge sin röst till. Det finns med andra ord en betydande osäkerhet i väljarkåren. Mätningens utförare kommenterar detta utfall på följande vis: "But the most striking fact is that undecided voters have reached 19,4%, one of the biggest rates since the 1980s." Även denna utveckling går att förstå: efter alla turer och vändningar de två senaste månaderna är det logiskt att väljarna reagerar. Frågan är dock vad det får för konsekvenser framöver. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar