tisdag 11 augusti 2015

En tredje bailout, en ny kraftmätning

Tidigt på tisdagsmorgonen kom beskedet om att ett tredje bailout har avtalats fram. En ny kraftmätning väntar på torsdag när avtalet ska godkännas i en omröstning i det grekiska parlamentet. Kommer avtalet leda till att splittringen inom regeringspartiet ökar?

Efter en 23 timmar lång maratonförhandling kom beskedet tidigt på tisdagsmorgonen. Den grekiska regeringen och dess förhandlingspartners har i princip kommit överens om villkoren för en tredje bailout, rapporterar bland annat BBC. Avtalet omfattar totalt 86 miljarder euro, meddelar Reuters. Om det accepteras undanröjer det de frågetecken som kretsat kring om den grekiska regeringen kan möta den deadline för inbetalning på 3,2 miljarder euro till ECB som är satt till den 20 augusti. Avtalet kan troligen bidra till att minska den osäkerhet som omgärdat Grekland. Beskedet på tisdagsmorgonen är sannolikt välkommet av den grekiska regeringen, som möter ett tydligt och kraftigt missnöje bland väljarna.


Dock väntar en ny prövning för den grekiska regeringen och premiärminister Tsipras. Innan avtalet kan sättas i handling behöver det grekiska parlamentet först ge sitt godkännande. Detta ska ske i en omröstning i parlamentet på torsdag. Då ska även 35 åtgärder röstas igenom på torsdagen, rapporterar Kathimerini. Åtgärderna i fråga finns listade i bilden här ovan och omfattar bland annat utfasning av förtidspensioner, höjd (egentlig enhetlig) moms för öar, avreglering av energimarknaden, med mera. Implementeringen av dessa 35 åtgärder är ett villkor i avtalet. Åtgärderna har tidigare motsatts av regeringspartiet SYRIZA, men ska nu accepteras i parlamentet på torsdag. Med tanke på det interna motståndet inom regeringspartiet, då ett trettiotal parlamentsledamöter inte röstat med sitt eget parti, är det mycket som talar för att omröstningen kommer att ses som en intern styrkemätning.

Bevakningen av omröstningen kommer sannolikt att fokusera på om splittringen inom SYRIZA har ökat eller om premiärminister Tsipras har stärkt greppet om sitt parti. Rent konkret kommer uppmärksamheten att riktas mot antalet partiledamöter som röstar med, avstår eller röstar emot sitt parti. Om antalet ledamöter som röstar med sitt parti sjunker till under 120 ledamöter, något som tolkas som en miniminivå, utlöses troligen en politisk kris för premiärministern. Även om mycket pekar på att oppositionen kommer att ge sitt stöd till regeringen så att bailoutavtalet godtas - oppositionen har nämligen gjort så i två viktiga omröstningar i juli - så kommer omröstningen ses som en intern styrkemätning. Den kommer att ses som en indikator på Tsipras ställning inom SYRIZA.

För närvarande finns det tendenser till att splittringen består. Några av dem som motsätter sig en tredje bailout är den den tidigare energiministern Panagiotis Lafazanis och parlamentets ordförande Zoe Konstantopoulou, som i en intervju i To Vima talar om ett "ramverk av utpressning". Särskilt starkt är motståndet inom SYRIZAs partigren Vänstra plattformen. Partigrenen anordnar för övrigt manifestationer imorgon i syfte att konsolidera motståndet mot en tredje bailout och dylika åtgärder. Manifestationerna kan troligen komma att ses som ytterligare ett steg i den eskalering i den kraftmätning som byggs upp inom regeringspartiet. Hur mätningen till slut kommer falla kommer troligen torsdagens omröstning ge ett besked om. Räkna därför med att omröstningen kommer att följas med intresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar