torsdag 6 augusti 2015

Om risk och förtroende

Just nu utgör förtroende en bristvara. Det hämmar förutsättningarna för en ekonomisk återhämtning. Förtroendefrågan kan därför komma att påverka den politiska debatten framöver i Grekland. Mycket talar för att förtroende kommer att bli en nyckelfråga. Inte minst indikerar videoklippet här ovan, som hämtats i samband med förhandlingarna i Bryssel i juli, varför det kan bli en viktig fråga. Efter alla turer i förhandlingarna under våren och sommaren är förtroendet nämligen sargat. En utmaning för den grekiska regeringen är att återställa förtroendet (och reducera den så kallade politiska risken). Detta inlägg ger en inblick i varför dessa frågan om förtroende och risk troligtvis kommer att sätta sina spår i den politiska debatten i Grekland.

Om något, kan den nedanstående bilden användas för att visa hur risk och förtroende hör ihop - och vilka effekter de har. Bilden visar antalet reservationer av hotell, rum och annan logi. När relationen mellan Grekland och EU var som mest ansträngd i juni och juli sjönk antalet reservationer kraftigt. En botten nåddes strax efter det att kapitalkontroller infördes och en statsbankrutt såg allt mer trolig ut. Det var först efter det att överenskommelse träffades i Bryssel, och turister därmed kunde dra slutsatsen att det var mindre riskfullt att resa till landet, som det började vända. Denna bild kan således visa hur förtroende och risk hör samman. De två begreppen kan förmodligen betraktas som kommunicerande kärl.Att förtroendet just nu befinner sig på en bottennivå kan även illustreras av den nedanstående grafen. Den visar på utvecklingen av inköpsindex i Grekland. Inköpsindexet kan nämligen ses som en indikator för den kommande ekonomiska utvecklingen. I måndags publicerades en rapport av Markit, ur vilken grafen är hämtad, som visar på att utsikterna för de grekiska ekonomin befinner sig på en rekordlåg nivå. Utsikterna framöver ser dystra ut.


De dystra utsikterna är delvis kopplade till införandet av kapitalkontroller, vilket hämmar ekonomin. Framför allt har de nedreviderade utsikterna att göra med avsaknaden av just förtroende, något som även tas upp i denna artikel idag av Dagens Nyheter:
– En grekisk affärsman som försöker fatta investeringsbeslut för något år framåt visste plötsligt inte vilken valuta som skulle gälla nästa månad. Förtroendet för ekonomin gick förlorad
Av denna, och andra anledningar, är återställandet av förtroendet en fråga som kan påverka möjligheterna till ekonomisk återhämtning samt, framgent, även kan komma att påverka opinionen. Det finns med andra ord en anledning till att återkomma i ämnet.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar