torsdag 20 augusti 2015

För och emot nyval

Det är förmodligen en tidsfråga innan nyval utlyses. En förlorad majoritet, en opposition som ställer krav och en popularitet som kan börja sjunka är några av de faktorer som talar för att nyval kan bli aktuellt inom kort. 

Kontrasten är tydlig. I juli framstod det som mycket tveksamt om den grekiska staten skulle kunna undvika en hotande statsbankrutt. Dessutom var det högst osäkert om Grekland skulle kvarstå som medlem inom den europeiska valutaunionen. Idag, en månad senare, har ett tredje paket av stödlån (bailout) förhandlats fram och även fått ett grönt ljus av en rad europeiska parlament. Landet har fortfarande kvar euron som valuta. Idag har dessutom en viktig deadline klarats av i och med att en betalning på 3,2 miljarder euro betalats in i tid. Mycket har hunnit hända inom loppet av en månad. Kontrasten mellan då och nu är tydlig. Ändå finns det tecken på att en ny period av ovisshet står för dörren.

Ett nyval är ett sådant tecken. Det kan vänta inom kort och kan åter sätta igång vågor av spekulationer, turbulens och osäkerhet. Det har spekulerats om ett nyval kan komma att utlysas eller ej. Det finns argument för båda hållningarna. Låt oss titta närmare på dessa.

Argument mot ett nyval.

Ett nyval är en risk. Det utlysta valet kan, sett ur regeringens perspektiv, mycket väl komma utvecklas till ett protestval. Med tanke på de senaste månadernas stormiga händelseutveckling och de tuffa åtgärder som väntar framöver är detta utfall sannolikt. Valresultatet kan därför gå åt fel håll och regeringsmakten förloras. Ett nyval tätt efter det att det tredje paketet av stödlån lotsats i hamn och ska börja genomföras innebär även att dyrbar tid förloras för regeringen. Det riskerar även att underminera det, i högsta grad sargade, förtroende gentemot EU och övriga partners. Det riskerar dessutom att permanenta den splittring som har uppstått inom SYRIZA, då ett fyrtiotal parlamentsledamöter inte längre följer partiets linje. Därför finns det klara skäl att undvika ett nyval.

Argument för ett nyval.

Ett nyval är, kanske något cyniskt, även en möjlighet. Det skulle innebära att premiärminister Tsipras kan kapa banden till gruppen av rebeller inom SYRIZA och ersätta dessa med ledamöter som följer regeringen. På så vis skulle Tsipras enklare kunna föra igenom sin politik i parlamentet. Den senaste opinionsmätningen visar även att utsikterna för en valvinst är relativt goda. SYRIZA leder klart i mätningen; oppositionen har mindre stöd bland väljarna. Som största parti med 50 bonusmandat, vilket tilldelas det parti som samlar mest röster, kan SYRIZA dessutom diktera villkoren när en regering ska bildas.

Ett nyval är kanske även något av ett måste. Splittringen inom SYRIZA har förmodligen gått så långt att en försoning verkar vara svår att få till stånd. En brytning med rebellerna i Vänstra plattformen, en hårdför gren inom SYRIZA som opponerat sig mot Tsipras politik, är förmodligen en tidsfråga. Den tidigare energiministern Panagiotis Lafazanis, och andra politiker som är knuta till denna gren, bedriver på senare tid en allt mer öppen oppositionspolitik gentemot SYRIZA. Lafazanis uppger i en intervju att "Vänstra plattformen inte kommer att ge grönt ljus till genomförandet av det tredje stödlånepaketet", rapporterar To Vima. Detta är ett tecken som visar på hur långt splittringen har gått.

Samtidigt börjar även oppositionen ställa krav. Ny Demokrati, PASOK och Potami har tidigare gett sitt stöd till regeringen under de kritiska omröstningarna i juli och augusti. Detta stöd har varit avgörande i och med den interna splittringen i SYRIZA. Tsipras kan dock inte räkna med att oppositionen fortsätter att hjälpa honom framöver utan att få gehör och kunna påverka den förda politiken. Tsipras kan därför pressas till att genomföra ett nyval för att inte vara beroende av oppositionen.

Ett nyval kan även komma behöva att genomföras förr snarare än senare av följande skäl. När effekterna av de tuffa åtgärderna i det tredje bailouten börjar märkas av kan den popularitet som Tsipras och SYRIZA åtnjuter snabbt komma att krympa. Tsipras kan komma att behöva att hålla ett nyval innan utsikterna försämras.

Ovanstående är några av de argument som talar för respektive emot att ett nyval utlyses. Om situationen inte förändras är det förmodligen en tidsfråga innan beskedet om ett nyval kommer. För Tsipras gäller det förmodligen att smida medan järnet fortfarande är varmt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar