torsdag 19 mars 2015

Motvind för regeringen

Den nya regeringen befinner sig i motvind knappt två månader efter valet. Det pekar färska siffror som hämtats från ett antal undersökningar. Tagna tillsammans visar siffrorna på ett allt mer ansträngt läge för regeringen.

Den undersökning som MARC gjort för Alpha TV visar på att andelen som ställer sig positiva till regeringen sjunker samt att andelen som ställer sig negativa stiger kraftigt. På en månad har andelen som ställer sig negativa nästan trefaldigats: 

Positiva 59,8% (ner från 83,1% jämfört med mätningen presenterad 13 februari) 
Negativa 37,7% (upp från 13,6% jämfört med den 13 februari) 

En anledning till denna turbulens är hur den SYRIZA-ledda grekiska regeringen skött förhandlingarna med EU. Den har höjt konfliktnivån mellan Grekland och EU samt skapat oro. En undersökning som Interview gjort visar att 50,5% inte är nöjda med hur regeringens skött förhandlingarna. Ur samma undersökning kan man även läsa att 73% inte tycker att regeringen har sett till att trojkan (dvs. EU, ECB och IMF) upplösts, vilket har varit ett av SYRIZA:s vallöften.

En annan konsekvens av förhandlingarna är att de har påverkat de ekonomiska utsikterna för landet: väljarna ser med oro på den framtida utvecklingen i ekonomin, enligt en undersökning som Makedoniens universitet gjort för SKAI. Andelen som ser dystert på den ekonomiska utvecklingen har stigit till 39%. Det är en ökning med 23 procentenheter på två veckor.


Allt detta är tunga besked för den nytillträdda regeringen. Pressen på den ökar. Tålamodet börjar tryta. Smekmånaden ser ut att vara över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar