måndag 23 mars 2015

Ett förtroendemöte

Allt mer ställd inför det växande hotet att den grekiska statens tvingas ställa in betalningarna framstår dagens möte med förbundskansler Merkel som avgörande för premiärminister Tsipras: kan spänningarna mellan Grekland och EU lösas eller kommer de skärpas?

Vinden har vänt. Från att ha avvisat stöd från EU när SYRIZA kom till makten i valet i januari har premiärminister Tsipras de senaste veckorna försökt hitta vägar så att landets likvidetsförsörjning kan tryggas. Utan tillgång till likviditet kan den grekiska staten inte betala ut löner och pensioner. Den grekiska statens utgifter motsvaras nämligen inte av dess intäkter. Därför behöver den grekiska staten fortsatt ekonomiskt stöd från EU, ECB och IMF.

I tidigare inlägg på denna blogg har man kunnat följa förhandlingarna mellan den grekiska regeringen och EU om hur hjälpen ska se ut: i grund och i botten kretsar förhandlingarna om att den grekiska regeringen ska fortsätta reformarbetet i utbyte mot ekonomiskt stöd. Den 20:e februari kom parterna överens om just detta. Sedan dess har dock spänningarna stigit. Det talas allt mer om Grekland ska lämna eurosamarbetet, trots att ingen part önskar det. Man kan därför undra hur denna scenförändring kunnat gå till?

En bidragande orsak har varit att det allt mer saknas förtroende mellan parterna: den nya grekiska regeringen har av EU och dess medlemsländer uppfattats vara senfärdig i att formulera konkreta reformförslag och därmed att hålla sin del av överenskommelsen. Att IMF i förra veckan beskrev Grekland som den besvärligaste klienten i dess sjuttioåriga historia gör även det sitt till. Den grekiska regeringen har, från sin sida, beskrivit EU och IMF som teknokrater som vill diktera landets politik. Att regeringen häromveckan valde att lyfta fram frågan om kompensationskrav gällande ockupationen av Grekland under andra världskriget har bidragit till att höja spänningarna mellan Grekland och Tyskland. Allt detta leder till att läget är som det är: förtroendet ligger på bottennivå samtidigt som det kritiska läget för den grekiska staten blir allt mer påtaglig.  

För att lösa upp detta låsta läge kommer förbundskansler Merkel möta premiärminister Tsipras ikväll. För Tsipras är mötet, om inte avgörande, ett tillfälle att ta initiativet till att återställa ett sargat förtroende. Den nuvarande krisen har i mångt och mycket utlösts av den nytillträdda grekiska regeringen. Därför vilar ansvaret så mycket mer hos premiärminister Tsipras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar