torsdag 12 mars 2015

Från delikat till kritisk: ett definierande ögonblick för regeringen

Att återställa förtroendet ser ut att bli en viktig prioritet för den grekiska regeringen de närmaste dagarna. Annars kan den rådande situation gå från att vara delikat till att bli kritisk.


Timingen är iögonfallande. Närmast parallellt med att förhandlingarna mellan den grekiska regeringen och EU (som för närvarande gnisslar betänkligt) så höll premiärminister Alexis Tsipras ett tal om ockupationen av Grekland under andra världskriget. Talet (som kan läsas i sin helhet på engelska här) har rört om känslorna. Detta med anledning av vad det tar upp. Det ska även tilläggas att i samma veva har talmannen för parlamentet, Zoe Konstantopolou, lagt fram ett förslag om att återinföra en parlamentarisk kommitté som ska utreda ett  skadestånd för ockupationen av landet. Timingen för talet är således ingen tillfällighet. Det fyller ett syfte för premiärminister Tsipras. 

Mer oklart är dock vad talet kommer att leda till när det gäller de pågående förhandlingarna mellan regeringen och EU: en konsekvens av premiärministerns tal och talmannens initiativ är att det snarare höjer konfliktnivån mellan regeringen och EU än att det mildrar de rådande spänningarna. Detta bidrar i sin tur till att göra det svårare att nå en förhandlingslösning som tar sikte bortom den nuvarande uppgörelsen som löper ut om fyra månader.

Talet riskerar således att förvandla ett delikat läge till ett kritiskt sådant: det är i skrivande stund oklart hur den grekiska regeringen ska klara av den snara finansieringen av den grekiska statens utgifter. En statsbankrutt kan inte uteslutas. 

Den närmaste framtiden ser därför ut att definiera den grekiska regeringen: kommer premiärminister Tsipras att återgå till en pragmatisk linje och söka återställa ett sargat förtroende mellan Grekland och EU eller kommer premiärministern att följa sitt tal med handlingar som går i linje med talet? Vad valet än blir så kommer det att sätta bilden av premiärministern och dennes regering.

Uppdatering 18/3: Uppgifterna från IMF att förhandlingarna mellan IMF och Grekland är det besvärligaste i IMF:s historia är en indikation på hur läget ser ut för närvarande 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar