onsdag 18 februari 2015

Regeringen begär förlängning av bailoutavtal

Regeringen backar. Det är en tolkning som går att göra efter att beskedet kom från den grekiska regeringen att den begär en förlängning av bailoutavtalet. Uppgifterna kommer från BBC och får anses vara trovärdiga. 

Beskedet kom till slut. Men, likt oraklet i Delphis besked, så är det motsägelsefullt: innebär begäran om en förlängning även att Grekland kommer fortsätta reformarbetet? Just detta har varit en av de avgörande punkterna i förhandlingarna mellan EU och Grekland: EU har haft som krav att Grekland fortsätter reformarbetet och inte rullar tillbaka de reformer som genomförts. Den nytillträdda grekiska regeringen har avvisat åtstramningspolitiken och vägrat följa EU:s villkor. De frågetecken som finns skingras inte när man läser beskedet: 
"Greece will ask the eurozone for a six-month extension of its European loan on Wednesday, a Greek government official has confirmed. But the loan would not be a renewal of the current bailout agreement, which includes strict austerity measures."
En rimlig tolkning av beskedet är dock att regeringen söker hitta formuleringar som gör att den inte framstår som att den backar. Det skulle nämligen undergräva dess förtroende.

Mycket talar därför för att det sista ordet inte är sagt i förhandlingarna mellan Grekland och EU. En hel del kan förändras tills dess att Grekland lämnar in sin begäran om en förlängning. När den väl skickas.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar