måndag 30 april 2012

I skuggan av de stora frodas de små

Krisen i grekisk politik erbjuder samtidigt möjligheter. Den pågående turbulensen kan i kombination med närvaro på sociala medier bilda något av ett genombrott för de mindre partierna. I skuggan av de två stora partierna, har några av de mindre varit flitiga med att få uppmärksamhet på exempelvis facebook och twitter.

Bilden nedan visar totala antalet followers på twitter för de olika partierna i grekisk politik. Ett par av de mindre partierna tycks ha varit särskilt framgångsrika.
Att vara flitig i sociala medier och lyckas få följare behöver dock inte per automatik innebära en utväxling i röster i valet. Aktiviteten på nätet och på olika plattformar kan hjälpa ett parti att få gehör för sitt budskap. I bästa fall kan det bidra till att skapa en positiv trend i samband med ett utspel eller efter en debatt.

Det har man exempelvis sökt finna i samband med nomineringsprocessen till det amerikanska presidentvalet. Google tycker kunna påvisa hur söktrender mynnar ut i väljarstöd för de olika kandidaterna. Om detta hjälper något av de mindre partierna inför det åstundande parlamentsvalet återstår det att se. Med tanke dock på turbulensen i politiken, partiernas nätnärvaro och den radiotystnad som för närvarande pågår på opinionsundersökningsfronten, så är det upplagt för ett par mindre skrällar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar