onsdag 18 april 2012

Trender i tiden

Ännu en dag, ännu en opinionsundersökning. Inte en dag verkar gå utan att en ny underökning ser dagens ljus. Denna undersökning bekräftar den trend som man tidigare kunnat skönja; den att fragmentariseringen i politiken består. Upp till tio stycken partier kan komma att ta sig över treprocentströskeln och in i Greklands parlament. Det är en anmärkningsvärd förändring; efter det förra valet, 2009, bestod parlamentet av fem partier.

Även om det mesta är känt sedan tidigare - den snabba frekvensen i opinionsundersökningar gör att man får en god överblick i hur det politiska landskapet ser ut - finns det två punkter i undersökningen som är värda att titta närmare på. Den första är att om valet vore idag, skulle det finnas en parlamentarisk majoritet för en koalition mellan ND och PASOK. Tillsammans skulle de två partierna erhålla 158 av 300 mandat. Därmed skulle det vara möjligt att återuppta den samlingsregering som träffades i november 2011. Kruxet är dock att båda partierna inte är särskilt pigga på att slå sina påsar ihop. I alla fall inte i dagsläget.

Den andra punkten i undersökningen är mer oroväckande. Det står nämligen och väger när det gäller hur väljarna avser att lägga sina röster. 44% avser enligt nämnda undersökning att med sin röst att markera missnöje och misstro. 43,4% sade sig vilja stötta partier som stödjer den hittills förda politiken av åtstramningar och reformer. Just denna siffra är värd att följa. Mot bakgrund av att ytterkantspartier och populistiska partier har fått vind i seglen, kan valet den 6 maj kan utgöra ett demokratiskt vägval.

Samtidigt kan även valet ses som en möjlighet att slå in på en ny bana. Den grekiska politiken - som under lång tid bestått av samma partier och politiker - kan kan komma att förses med nya impulser. Spännande vore om partier som De ekogröna och (liberala) Demokratiska alliansen kommer in i parlamentet. Det skulle ses som ett trendbrott. Och att väljarna menar allvar med att de vill se förändring.

Det heter att det kinesiska tecknet för kris betecknar även möjlighet. Kanske stämmer det även i på Grekland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar