söndag 1 april 2012

En föränderlig opinion

Det politiska landskapet är ytterst föränderligt för tillfället, att döma av den statistik som tidningen Kathimerini publicerar idag. Undersökningen är på grekiska, men det finns ett antal siffror som kan vara värda att titta närmare på och översätta till svenska förhållanden.


Stödet för den sittande regeringen är lågt. 87% av de tillfrågade uppger att de är missnöjda med regeringen, som består av ND och PASOK (LAOS ingick tidigare i regeringsunderlaget, men hoppade av). Det märks även i att stödet för oppositionen är förhållandevis högt.

Noterbart är att det även blåser en vind av missnöje som gynnar ytterkantspartier, exempelvis Chrysi Avgi (ung. den gyllene soluppgången) ett extremistiskt parti som med dagens siffror komma in i parlamentet.

Samtidigt finns det även många som tar avstånd från oppositionen: cirka en fjärdedel vill inte ge sitt stöd till något av de befintliga partierna. Om detta ska tolkas som ett utslag av apati, missnöje eller att väljarbasen ännu inte aktiverats är öppet för tolkning.

Parallellt med denna utveckling hoppas den sittande regeringen kunna skönja något i siffrorna som kan bli början till ett trendbrott: Ny Demokrati har smått dragit igång valkampanjen och dess ordförande Samaras utfäster vallöften. PASOK, med dess nya ordförande Venizelos i spetsen, söker ena parti och på så viss kunna ägna sig åt att kampanja istället för att krishantera. Det har gett ett svagt lyft i opinion. Båda partierna är i dagsläget långt ifrån den majoritet de, var för sig, siktar på att uppnå.

Även om det ännu är drygt en månad kvar till valet (vars datum ännu inte är helt spikat) ökar intresset för valet. 63% anser att valet behövs. Allt färre planerar att avstå från att delta (19,5%). Det bäddar för en intressant valkampanj samt - av siffrorna ovan att döma - en föränderlig sådan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar