tisdag 17 april 2012

Vägen till valet

Äntligen! Efter många om och men blev du i veckan som gick klart att val ska hållas i Grekland den 6 maj. Nu när valet blir av, vad väntar? Här följer ett antal datum som kan vara värt att föra in i din politiska kalender:

17 april 
Partierna i parlamentet samlas i en kommitté för att komma överens om hur mycket sändningstid varje parti kommer att förfoga över under valrörelsen. Även formatet för debatterna och antalet debatter som ska hållas ska kommittén komma överens om.  

20 april 
Sista dagen för att lämna in listor över de kandidater som avser att ställa upp i valet. Listorna lämnas in till högsta domstolen. 20 april är även den sista dag som opinionsundersökningar får publiceras.

25 april 
Högsta domstolen offentliggör vilka partier som tillåts ställa upp i valet. Redan nu kan man flagga för att domstolens beslut har potential att väcka viss uppståndelse.

6 maj
Valdag. Vallokalerna beräknas öppna klockan 07.00 och stänga klockan 20.00, grekisk tid. Öppettider och vallokaler kommer att fastställas. Samma dag genomförs f.ö. den andra omgången i det franska parlamentsvalet.

17 maj 
Det nya parlamentet håller sitt första sammanträde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar