onsdag 28 mars 2012

Den grekiska opinionen svänger


Wall Street Journals färska opininionsundersökning  (ovan) visar på tre tydliga trender. För det första, att stödet för de två traditionellt stora partierna i grekisk politik, Ny Demokrati och PASOK, sjunker. För det andra, att partier i vänsterns och högerns ytterkanter växer sig starkare. För det tredje, att grekisk politik håller på att bli allt mer fragmentariserad; nya partier växer fram i skuggan av de gamla. Tagna tillsammans visar trenderna på ett entydigt mönster. Den politiska opinionen svänger.

Hur detta kan påverka den grekiska politiken efter valet (som troligen hålls den 6 maj) återstår att se. Ett rimligt antagande är att det brokiga parlamentariska skepp som utgör den grekiska politiken kommer att äntra stormigare farvatten. Konflikter hägrar i horisonten.

Troligtvis kommer det att bli svårare att träffa överenskommelser i parlamentet. Att få till stånd en fungerande regering kan visa sig svårt. Väl värt att hålla i åtanken är att i princip samtliga partier som har gått fram i opinionen har tagit avstånd ifrån uppgörelsen med ECB, IMF och EU-kommissionen som efter möda roddes iland. Hur ska dessa åtaganden hållas?

Samtidigt kan det spekuleras i om att den rådande och skiftande situationen i den grekiska valmanskåren mycket väl kan mynna ut i en överraskande peripeti. Kan det möjligtvis bli så att efter den 6 maj Ny Demokrati och PASOK eklaterar att de har ingått en koalition och att det (delvis) framtvingade resonemangsäktenskapet består?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar