torsdag 9 april 2015

Tsipras problematiska resa till Ryssland

Tsipras resa till Ryssland skapar troligen mer problem än vad den löser.

Situationen är ansträngd för premiärminister Tsipras. Grekland befinner sig, som bekant, i en ekonomiskt pressad situation: en statsbankrutt hotar att utlösas om den grekiska staten ställer in sina betalningar. Även om den grekiska staten i skrivande stund ser ut att (med nöd och näppe) kunna betala tillbaka 450 miljoner euro till IMF som förfaller idag den 9 april väntar fler och högre återbetalningar. Särskilt utmanande är de återbetalningar som ska göras i juni och juli. I juli löper även den överenskommelse ut om en låneförlängning på fyra månader som Grekland träffade med EU den 20 februari. Utan en säkrad finansiering framöver och utan stödlånet på drygt 7 miljarder euro som EU frusit inne stärks tvivlen angående landets ekonomiska framtid. Risken är allt mer uppenbar att 2015 blir ett förlorat år.

Med tanke på den ansträngda ekonomiska situationen och de långsamt framskridande förhandlingarna med EU finns här en logik i att Tsipras besöker Ryssland. Grekland och Ryssland delar religiösa och historiska band. Ryssland är även en viktig handelspartner.


Syftet med besöket har varit att träffa avtal om gaspriser, handel och investeringar; avtal som kan lindra landets ekonomiska sits. 

Risken är dock överhängande att besöket i Ryssland skapar mer problem än vad det löser. EU:s medlemsländer kommer troligen inte uppskatta att den grekiska regeringen söker spela ut EU mot Ryssland. EU kommer dessutom troligen ha invändningar mot att dess strävan att hålla en gemensam linje mot Ryssland undermineras av Grekland. Tsipras uttalande att han "inte håller med rationaliteten i sanktionerna gentemot Ryssland" lär skapa irritation.

Risken är även tydlig att Tsipras själv övervärderar vad ett ekonomiskt avtal med Ryssland kan föra med sig: inflationen i Ryssland stiger kraftigt. Rubeln har rasat sedan december. I och med att oljepriset fallit kraftigt ser den ryska ekonomin ut att krympa med upp till 5 procent i år. Förhoppningarna att Putin ska hjälpa Tsipras ut ur krisen förefaller således vara små. Detta bekräftas av nyhetsbyrån Reuters som igår kväll rapporterade att den ryske presidenten Putin erbjuder moraliskt stöd och öppnar för samarbete, men avstår från att erbjuda finansiellt stöd. Det mest konkreta beskedet från mötet mellan Tsipras och Putin förefaller vara ett samarbetsavtal avseende projektet Turkish Stream, en pipeline från Ryssland som är tänkt att löpa genom Turkiet och som ska försörja Grekland med gas.

Även om det ekonomiska utbytet av mötet med Putin förefaller vara magert, så finns det sannolikt ett annat syfte med Tsipras resa österut. Det är ett försök att visa en självständig linje (och indirekt ett sätt att skapa en kontrast gentemot den föregående regeringen) något som Tsipras kommenterat på följande vis i denna tweet: "Greece is a sovereign state with the right to pursue [a] nuanced foreign policy in line with geopolitical role as European Mediterranean and Balkan country." 

Frågan är dock om denna markering kompenserar för de problem som besöket skapar. I praktiken har Tsipras mer att förlora på att vända sig österut än att vända tillbaka västerut och återvända till förhandlingsbordet där EU och IMF väntar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar