onsdag 30 maj 2012

Perspektiv på tillvaron
Nu när mångas blickar är riktade framåt, mot valet den 17 juni, är det lätt hänt att glömma uppmärksamheten bakåt. Det kan finnas en poäng i att göra en tillbakablick. Åtminstone finns det en pedagogisk sådan som låter sig göras. Detta diagram visar på hur statsskulden i förhållande till BNP har utvecklats under trettio års tid, 1980-2010. Den kan bidra med perspektiv på den grekiska tillvaron.

I all enkelhet visar diagrammet på att orsaken till dagens kris kan skådas bakåt snarare än fram i tiden. Mer drastiskt uttryckt kan man konstatera att fröet till den kris som blommat ut under de senaste åren planterades under 1980-talet. Från en statsskuld på drygt 20 procent i början av årtiondet steg den till drygt 100% ett årtionde senare. I samma veva började arbetslösheten öka. Två gånger om under åttiotalet, 1983 och 1985, genomförde landet dessutom en devalvering av valutan; effekten får nog sägas ha varit kortvarig. Statsskulden har fortsatt att stiga. Arbetslösheten har även fortsatt att krypa uppåt, om än med viss fördröjning.

Mycket av dagens problem kan med andra ord skymtas i gårdagen. Valet den 17 juni handlar om hur landet ska ta sig an den draksådd som man skördar för närvarande.


N.b 1.  Diagrammet ovan har hämtats här. Den visar även på utvecklingen av arbetslösheten (orange linje) samt de val som har hållits under perioden och vilken regering som suttit vid makten (under diagrammet).

Mer att läsa: SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar