tisdag 15 maj 2012

Nyval

Utfallet var väntat. Efter tre försök av partiledarna själva och inte minst efter medling av president Papoulias är det nu klart att Grekland går till valurnorna igen. Den 17 juni beräknar man att de grekiska väljarna ska försöka bryta det dödläge som råder för närvarande.

Den stora stötestenen i försöken att bilda regering har varit att positionerna partierna emellan har varit låsta. Det memorandum som landet har kommit överens om med IMF, EU och de övriga fordringsägarna har bildat en skiljelinje. Diskussionen har mestadels kretsat kring Pasok och Ny Demokrati, som har stött memorandumet, Demokratisk vänster, som vill modifiera det, samt Syriza och Självständiga greker som är emot det. Memorandumet har effektivt blockerat försöken att bilda regering. Åtminstone har det uppgivits som skäl för dödläget.

Dock har det hela tiden funnits hopp om att dödläget skulle lösts upp. Under överläggningarna har det spekulerats i att de tre förstnämnda partierna tillsammans skulle kunna bilda en regering. Rent mandatmässigt hade man kunnat bilda en koalition med en någorlunda betryggande majoritet. Rent sakpolitiskt skulle det ha kunnat gå. Mycket har handlat om att jämka och förhandla fram gemensamma ståndpunkter inför det fortsatta besparings-, betalnings- och reformarbete som landet har framför sig.

Överläggningarna har dock komplicerats av att Demokratisk vänster velat ha med sig Syriza i samarbetet. Som det minsta partiet i koalitionen skulle det annars komma i kläm mellan de två större - och traditionellt dominerande partierna, Pasok och Ny Demokrati. Fotis Kouvelis, ledaren för Demokratisk vänster, har tvekat.

Syriza har å sin sida inte ändrat på den position som givit partiet framgång i valet. Det har försökt bilda regering med en tydlig vänsterprägel. Det har under tiden även passat på att sondera terrängen för att vidga det koalition som detta alliansparti består av (närmare bestämt 16 stycken). Även om det inte lyckades bilda regering så spekuleras det i att Syriza söker stärka sitt förhandlingsläge inför det nyval som nu väntar.

Helt klart är det att Syriza har medvind för närvarande. I en opinionsmätning som publicerades under veckan som gick uppgav 27,7% att de skulle rösta på partiet. Därmed skulle det bli största parti och även räkna hem de 50 bonusmandat som tillfaller valets största parti. Dock skulle det inte kunna bilda regering ensamt. Dödläget skulle dessutom bestå.

Samtidigt är det för tidigt att räkna hem en valvinst, eller kalkylera med ett utfall. Läget i landet är turbulent. I valet den 6 maj röstade 60% av väljarna på ett annat parti än det de röstade i förra valet. 19% röstade på ett parti som inte kom in i parlamentet. Opinionen kan vända snabbt.

Grekland står nämligen inför ett antal tuffa beslut i månaden som kommer. Parlamentet ska i juni ta beslut om 11,5 miljarder euro som ingår i landets besparingsprogram. Till det kommer överläggningar med EU och IMF samt tilltagande spekulationer om att landet kommer att behöva lämna eurosamarbetet.

Misslyckandet att bilda en regering som kan ta sig an de utmaningar som väntar kan inverka i hur väljarna avser att lägga sina röster när man går till valurnan igen. Det är en månad till valet, men en evighet fram tills dess.

Läs även: SVT, SVD, DN1, DN2, DN3,    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar