tisdag 29 maj 2012

Ett binärt val

Är du för eller emot? För väljaren i Grekland kan det på många sätt komplexa och avgörande valet den 17 juni reduceras till ett ställningstagande mellan två alternativ. Stödjer du memorandumet, eller är du mot det?

Memorandumet - åtagandet om betalnings-, besparings- och reformarbete som Grekland har kommit överens om med ECB, IMF och europeiska kommissionen - utgör en skiljelinje som skär tvärs igenom det grekiska politiska landskapet av idag. Omvärldens spekulationer om en grexit, det utsatta finansiella läget i landet samt misslyckandet med att bilda regering efter valet i maj har samverkat till att förenkla och tydliggöra vad valet om ett par veckor handlar om. I praktiken är det denna enda fråga som kommer att fälla avgörandet när Grekland återigen går till valurnorna.

Kanske är det på så vis man ska tolka utfallet av de opinionsundersökningar som publicerats i slutet av veckan som gick. Såväl Ny Demokrati som Syriza konsoliderar sin ställning i mätningarna. Ny Demokrati noterar ett stöd på mellan 23% - 27% medan Syriza erhåller ett stöd på mellan 20% - 24%. Mycket tyder på att valet kommer att stå mellan dessa två partier.

Faller valet på Ny Demokrati är det i princip en röst för att tillämpa memorandumet. Från att ha varit emot, så har Ny Demokrati under Samaras ledarskap skiftat position till att vara för det, om än inte helt och odelt. Mätningarna visar på att Ny Demokrati tillsammans med Pasok samlar mellan 159-165 säten i parlamentet i Grekland. Det är tillräckligt för en majoritet. En ytterst bräcklig sådan kanske man ska tillägga. Faller valet på Syriza är det en röst för att lämna memorandumet.

För tillfället svänger det mellan de två. Båda partier söker därför bredda sitt väljarunderlag. I förra veckan meddelade Dora Bakoyanni att hon återvänder till Ny Demokrati. Ett par ledamöter som hört till Laos följde efter. Syriza å sin sida har förhandlat med Ekologerna De gröna och med övriga parter och partier som ställer sig kritiska till memorandumet.

Mätningar visar även på att drygt 80% av de tillfrågade vill att landet ska stanna kvar inom euron. Nästan lika många, ca 78%, vill att villkoren för memorandumet ska förhandlas om. Med andra ord kan man tolka det som att det saknas ett entydigt stöd för något av partierna.

Något som kan bidra till att tippa över vågskålen till endera sidans favör är det som sker i omvärlden. Christine Lagardes uttalande i The Guardian i lördags har rört om opinionen i Grekland. Chefen för IMF har försökt mildra sina kommentarer efteråt. Det är en öppen fråga om hon har lyckats. Reaktionerna som Lagarde har manat fram visar i all enkelhet på det volatila läget i landet.

Därför är det svårt att sia utgången av valet, och om vad som kan hända innan dess. En sak är dock säker. I den metaforiska vågskålen hos den grekiska väljaren står valet mellan att fortsätta det mödosamma arbetet med memorandumet eller det kaos som hotar ifall landet lämnar memorandumet därhän. Eller för att utveckla och förenkla liknelsen än mer: ett val mellan pest och kolera.

Mer att läsa: DN1, DN2, SVD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar