söndag 6 maj 2012

Vilken väg väljer Grekland?

Idag går Grekland till val. Väljarna ska nu avgöra vilken väg landet ska välja. I ett land som sedan lång tid tillbaka befinner sig i kris är valet inte lätt. I denna artikel på SVT Debatt utvecklar jag vad som kan påverka valet idag.

"Utfallet av valet kan mycket väl leda till att det besparings-, betalnings- och reformarbete som landet har åtagit sig att genomföra stoppas. Därmed kan Grekland återigen komma att utlösa en ny och omtumlande akt i den skuldkris som för närvarande härjar i Europa. Detta är en av anledningarna till att många följer dagens skeende i Grekland med spänning."


Mer läsning om om valet: DN1, DN2SvD1, SvD2SVT1, SVT2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar