söndag 3 juni 2012

Radiotystnad

En oviss tid väntar. Det handlar inte om utsikterna för Grekland; läget är fortfarande lika kritiskt som det är dramatiskt. Det handlar snarare om utvecklingen av opinionen inför valet den 17 juni. De sista mätningarna innan vallagens moratorium träder i kraft pekar nämligen på att det kommer att vara ovisst hur valet kommer att falla ut.

Mätningarna visa dessutom på blandade resultat. Vissa har Ny Demokrati i ledningen. Andra har Syriza. Dessutom är de inte entydiga. De mätningar som kom ut i fredags säger därför ytterst lite om vad som väntar.

Public Issue presenterade exempelvis en mätning i fredags där Syriza har dragit ifrån. Med 31,5% av rösterna skulle partiet möjligtvis vara på väg att kunna samla tillräckligt med mandat för att uppnå egen majoritet efter valet. Samtidigt visade samma mätning på att väljarna ändå förväntar sig att Ny Demokrati kommer att vinna valet om ett par veckor. Även bland de som uppgav sig ge sitt stöd till Syriza förväntar sig 4 av 10 svaranden att Ny Demokrati står som segrare när rösterna räknats. Läget är med andra ord ovisst.

Dessutom är det volatilt. Opinionens vindar växlar, skiftar i riktning och ändrar i intensitet. Det är oklart om Syrizas moementum består och ovisst om Ny Demokrati kommer att orka hela vägen fram, som vissa väljare förutspår. Oklart är det även om Pasok kan mobilisera sina kärnväljare och blanda sig in i loppet. Försöken bland de mindre partierna att ta sig över treprocentsspärren blir svåra att kartlägga nu när den grekiska vallagen inte tillåter att opinionsundersökningar offentliggörs fram till och med den 17 juni.

Opinionsmätningarna pekar med andra ord på en möjlig utveckling, men de är begränsade inom en snäv tidshorisont. De fångar exempelvis inte heller upp reaktionerna av de vallöften och program som ett flertal av partierna presenterade under den andra halvan av veckan. Dessa utgör en faktor i den ekvation som sysselsätter väljarna i Grekland. Vi övriga får gissa oss till hur de resonerar under denna tid. Radiotystnad råder för närvarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar