måndag 16 november 2015

Trycket ökar

Tiden håller på att rinna ut. Trots en maratonsession som slutade tidigt på söndagsmorgonen lyckades inte parterna - de grekiska förhandlarna och de så kallade institutionerna - komma överens om hur man ska kunna om räta ut de återstående frågetecken i den senaste utvärderingen av det grekiska stödprogrammet, enligt uppgifter från The Guardian. Nu är det osäkert om ett grönt ljus till en återbetalning på två miljarder euro till den grekiska staten ska kunna ges av eurogruppen. Det är en situation som oroar.

Det är en förmodligen en underdrift att påstå att den grekiska staten behöver det ovannämnda beloppet. De två miljarderna är tänkta att användas till att återkapitalisera de grekiska bankerna och för att kapitalkontrollerna ska kunna hävas. Lyckas man med detta stiger förutsättningarna för att den grekiska ekonomin ska kunna återhämta sig. Den stora stötestenen i förhandlingarna verkar utmätningar (foreclosures) av egendom utgöra samt vilket skydd som ska ges till dem som inte kan betala tillbaka på lån (så kallade dåliga lån). Den grekiska regeringen oroar sig för de sociala följderna av striktare krav på dessa områden. Under tiden som förhandlingarna pågår ökar dock risken att de ekonomiska förutsättningarna försämras. På tisdag ska den så kallade eurogruppen samlas för att diskutera situationen, enligt uppgift från Jeroen Dijsselbloem, ordförande för gruppen. Då kan ett besked komma. Förhoppningen är att man ska kunna lösa ut de återstående frågorna. Prognosen får dock för närvarande ses vara försiktigt skeptisk.


Samtidigt ökar dock pressen på den grekiska regeringen i allmänhet och på premiärminister Tsipras i synnerhet. En opinionsundersökning som presenterats av SKAI visar att väljarna ställer sig pessimistiska inför framtiden och hur den grekiska ekonomin kommer att utvecklas. 78% av väljarna tycker att utvecklingen går i fel riktning. Bland de väljare som röstar på SYRIZA tycker 56,5% att utvecklingen går i fel riktning, jämfört med 29% som ställer sig positiva. När det gäller regeringens prestationer ställer sig 86% av väljarna missnöjda, enligt undersökningen. Motsvarande siffra för SYRIZA-väljare är 70%. Dessutom visar undersökningen:

-  att 50% av väljarna är emot villkoren i det grekiska stödprogrammet (just det program som utvärderas för närvarande);
- att 73,5% ställer sig tveksamma till att den grekiska regeringen ska kunna lyckas fullfölja villkoren i stödprogrammet under mandatperioden;
- att 70,5% tror att ekonomin ska försämras nästa år.

Premiärminister Tsipras befinner sig med andra ord under ett hårt tryck. Förmodligen är den nuvarande situationen den svåraste prövning som denne ställts inför allt sedan valet i september. Det finns dock anledning att anta att denna prövning kommer att följas av flera, särskilt om man tar i akt rapporterna från UNHCR och Amnesty angående den humanitära situationen på Lesbos och hur den utvecklas. När det gäller den sistnämnda ser det för närvarande ut som att frågorna är betydligt fler än svaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar