torsdag 26 november 2015

Ett (o)väntat partiledarmöte

Premiärminister Tsipras har bett president Pavlopoulos att bjuda in de grekiska partiledarna till gemensamma överläggningar kommande lördag för att diskutera pensioner, flyktingsituationen och förutsättningarna inför kommande voteringar där omfattande reformpaket ska röstas igenom. Kan detta drag av Tsipras ändra den rådande dynamiken i grekisk politik?

Möjligen är den både oväntad och väntad. Det beror nog på hur man väljer att tolka premiärminister Tsipras inbjudan till de övriga partiledarna att delta i gemensamma överläggningar: Oväntad, mot bakgrund av den polariserande stämning som oftast präglar grekisk politik. Väntad, med anledning av att regeringens marginal har krympt så pass att oppositionens stöd allt mer behövs för att undvika att regeringen faller. Enligt To Vima har samtliga partiledarna utom Gyllene gryning mer eller mindre tackat ja till Tsipras inbjudan.

Redan nu bör det sägas att utsikterna att det kommer något konkret av överläggningarna är små. Ny Demokrati, det största oppositionspartiet, befinner sig för närvarande mitt i ett partiledarval, vilket troligen upptar partiets fulla uppmärksamhet. Från de övriga oppositionspartierna, främst PASOK och Floden, är det troligt att intresset av att ge Tsipras och SYRIZA sitt stöd vara begränsat, mycket på grund av att det råder ett ansträngt förhållande mellan regering och opposition.

Det finns dock en logik i att Tsipras gör detta drag. I ett antal kritiska omröstningar i juli, då Tsipras tappat stöd internt och ett trettiotal SYRIZA-ledamöter vägrade att följa premiärministerns linje, gav oppositionen sitt stöd till Tsipras. Därmed undveks en allvarlig politisk kris i Grekland (och att Tsipras regering föll). Kanske räknar Tsipras med en repris?

Tsipras majoritet är nämligen numera nere i en marginal på tre röster sedan två ledamöter lämnat (och en avsagt sig sitt uppdrag). Denna marginal kan krympa ytterligare. Det grekiska parlamentet ska inom kort rösta om reformer av det grekiska pensionssystemet. Redan nu kommer signaler om att dessa åtgärder är impopulära: tusentals pensionärer har idag demonstrerat i centrala Aten mot de aviserade förändringarna av pensionerna, rapporterar Kathimerini. Dessutom har en ny landsomfattande strejk utlysts av de två största grekiska fackförbunden den tredje december, med syftet att väcka opinion mot regeringens politik. Trycket på Tsipras är med andra ord högt.

Därför finns det en logik i att Tsipras bjuder in de övriga partiledarna. Deras stöd behövs för att undvika att Tsipras majoritet, och i förlängningen hans regering, inte helt faller samman. Samtidigt lär de övriga partierna vara medvetna om Tsipras allt mer prekära situation. Man kan då fråga sig vad oppositionerna väljer att göra på sikt, efter lördagens överläggningarna har hållits. Är de beredda på nyval? Vill de påverka utformningen av politiken? Frågorna är många. Tsipras inbjudan kan förändra dynamiken i grekisk politik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar