onsdag 11 november 2015

Om mötet på Malta

I takt med att antalet flyktingar som anländer till Grekland har ökat under 2015 så har flyktingpolitiken hamnat allt högre upp på den politiska agendan i Grekland. Detta märktes i slutskedet av den grekiska valrörelsen i september, där ett intresse för frågan kunde anas och en konfliktlinje började skönjas. Idag och på torsdag hålls ett informellt EU-toppmöte i Malta för att diskutera flyktingpolitiken; en fråga som är särskilt aktuell för den grekiska regeringen i och med Greklands geografiska läge och utsatta situation.

Idag och imorgon hålls ett informellt EU-toppmöte i Malta för att diskutera flyktingpolitik. Den svenske statsministern kommer att vara på plats för att, enligt uppgifter från Europaportalen, diskutera följande punkter:

• Omfördelningsmekanismen - att flytta flyktingar mellan länder
• Hotspots - flyktingmottagning i EU-regi i Grekland och Italien
• Gränsbevakning av EU:s yttre gräns
• Snabbare återvändande för de som fått avslag på asylansökan
• Samarbete med tredje länder som Turkiet och nordafrikanska länder

Även den grekiska premiärministern kommer att vara plats vid mötet i Malta. Flyktingpolitiken är en fråga som berör den grekiska regeringen särskilt: Grekland utgör EU:s yttersta gräns och är det första land som en hög andel av de flyktingar som tar sig till Europa passerar. Under 2015 har frågan kommit att accentueras allt mer. Enligt FN-organet UNHCR har 624 436 flyktingar anlänt till Grekland sjövägen per den 5 november. Enbart till ön Lesbos anlände under oktober 200 000 flyktingar. Det är historiskt mycket höga siffror. Förhållandena när det gäller flyktingmottagningen har kritiserats av bland andra människorättsorganisationen Amnesty, som i en rapport  i augusti pekar särskilt ut situationen på Lesbos. Den grekiska regeringen och myndigheterna har meddelat de har haft svårt att hantera flödet av flyktingar och har i september begärt humanitär hjälp från EU. Detta ger en bakgrund till den grekiska regeringens medverkan.


För premiärminister Tsipras kommer målsättningarna med mötet på Malta vara två, enligt uppgifter i To Vima: att flytta över flyktingpolitiken till EU-nivå från nationell nivå samt åtgärder för att hantera nätverken av flyktingsmugglare. Vidare så kommer den grekiska regeringen argumentera för att Turkiet tar ett större ansvar för registrering och lokalisering av flyktingar.

Premiärminister Tsipras manöverutrymme på mötet är dock i praktiken begränsad, mycket på grund av den grekiska regeringens sammansättning. Denne har bildat en koalition med högernationalistiska ANEL, som har en närmast diametral syn på flyktingpolitiken. Detta kan komplicera förhandlingarna på Malta och även möjligheterna för att förändra den grekiska regeringens flyktingpolitik.

När det gäller själva mötet på Malta är det oklart hur det kommer att sluta. Klart är att något behöver göras. Samma dag som mötet hålls kan man läsa om att 14 människor drunknat i försöken att ta sig över Egeiska havet till Grekland.

Ps. Som denna artikel i Kathimerini uppmärksammar utgör byråkrati en flaskhals för flyktingmottagandet. I dagsläget sker mycket av hjälpen genom frivilliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar