fredag 29 maj 2015

Juni kan bli en turbulent månad

Det är mycket som för närvarande talar för att det politiska dödläget mellan Grekland och EU kan komma att brytas, och detta förr snarare än senare. För detta pekar färsk statistisk men även ekonomiska realiteter. 

Läget för den grekiska regeringen är tufft. Den grekiska regeringen har (vilket påpekades i det föregående inlägget) meddelat att det kommer att ha svårt att klara återbetalningarna i juni månad. Dessutom löper det bailoutavtal som förhandlats fram 2010 och 2011 ut i juni. Allt detta skapar ett tryck på den grekiska regeringen till att acceptera en förhandlingslösning. Det finns dock ytterligare ett par faktorer till som bidrar till detta tilltagande tryck.Till detta kommer nämligen färsk ekonomisk statistisk som indikerar att Grekland åter upplever en recession. Ekonomin krympte med 0,4% det sista kvartalet 2014 samt med ytterligare 0,2% under det första kvartalet 2015, enligt uppgifter från Economist (ovan). Dessutom så ser utsikterna allt mer negativa ut: istället för att ekonomin växer med 2,0% för 2015 har prognosen reviderats ned till 0,5%, enligt uppgifter från Bloomberg (nedan). Detta betyder i klartext uteblivna arbetstillfällen och orealiserade skatteintäkter. Det betyder även att den nya grekiska regeringen kommer att få svårt att genomföra sina vallöften.Även det ökande utflödet av euro ökar trycket på regeringen. Under april månad har 6 miljarder euro lämnat bankerna i Grekland. Nivåerna är de lägsta på 11 år. Man kan se de ökande bankuttagen som att gemene man och kvinna röstar med fötterna. Tillsammans skapar allt detta ett tryck som kan bli svårt för den grekiska regeringen att stå emot. En förhandlingslösning kan därför vara förestående.


Visserligen har det de senaste dagarna och veckorna (och rent av månaderna) talats om att man närmar sig en förhandlingslösning, om man tar del av de grekiska regeringsföreträdarnas besked. Varje gång har dock uppgifterna tillbakavisats, främst av EU och IMF:s olika företrädare, som svarat att den grekiska regeringen inte gjort tillräckligt och att man befinner sig långt ifrån varandra. Denna gång ökar dock sannolikheten för ett konkret förhandlingsgenombrott, mot bakgrund av vad som angivits ovan och tidigare. Men det betyder även att premiärminister Tsipras kommer att få behöva ta tuffa och obekväma beslut. Av denna anledning kan juni mycket väl komma att bli en turbulent månad.  

2 kommentarer:

 1. Jag undrar vad den turbulensen kommer att innebära. Här har väl alla tillvaratagit sina intressen . Många har tagit hem sina besparingar . Jag har inget bankkonto i Grekland men har nu en massa kontanter i hemmet om bankerna skulle stänga. Grekiska medier visar i alla fall på att det finns en stor internationell medkänsla och att förhandlingarna leder till ett resultat. Opionsmätningar och alla uttalanden och spekulationer som surrar i luften nu kretsar bara kring ett dystert faktum hur allvarligt läget är, och som du också kommer fram till är det premiärministerns beslut vi väntar på.

  SvaraRadera
 2. Turbulensen kan yttra sig på olika vis:
  - politiskt: kommer SYRIZA splittras pga inre motsättningar, kommer regeringen avgå eller ombildas, kommer nyval/folkomröstning bli aktuellt.
  - ekonomiskt: kommer statsbankrutt bli följden om inte regeringen sluter ett avtal inom kort? Hur kommer folk att reagera
  - socialt: hur kommer man att reagera på allt detta som sker? Strejker? Demonstrationer?

  För att undvika turbulens är det viktiga att snart komma överens, och detta förr snarare än senare.

  Men som sagt, vi vet först i efterhand vad som kommer att hända.

  SvaraRadera