tisdag 26 maj 2015

En väg ut för Tsipras?

En viktig signal skickades ut när grekiska regeringsföreträdare meddelade att den grekiska staten har svårt att klara av återbetalningarna den kommande månaden. Signalen är även, indirekt, ett medgivande att den grekiska regeringen allt mer hamnat i en återvändsgränd och söker hitta en väg tillbaka till en mer hållbar situation. Men finns det en väg ut?

Premiärminister Tsipras har i dagsläget allt färre alternativ att välja mellan. I och med att den grekiska staten inte kan klara sig utan stöd från omvärlden, så blir det svårt att föra en självständig politik. Det alternativet vore ur premiärministerns synvinkel att föredra, men är i dagsläget inte möjligt. Nu återstår mindre tilltalande alternativ.

Det som återstår att välja för premiärminister Tsipras, och något som understryks av regeringens signal, är att gå med på omvärldens krav på reformer och en fortsatt sanering av den grekiska statens finanser i utbyte mot fortsatt ekonomiskt stöd från omvärlden. Följden av att inte gå på med ett avtal med EU, ECB och IMF är i praktiken en statsbankrutt som skulle kunna inträffa inom en snar framtid. Detta alternativ är förmodligen orealistiskt för premiärministern. Det skulle i praktiken underminera och rent av svårt sarga förtroendet för den nytillträdda regeringen. Dock har man sökt förhandla fram ett sådant avtal i över 100 dagar (nu senast i samband med EU-toppmötet i Riga) utan att nå fram till en kompromiss. Signalen om en hotande betalningsinställelse förändrar dock förutsättningarna. Det kan lösa en del knutar.

Möjligen innebär detta besked att premiärminister Tsipras slutligen kommer att gå med ett avtal. Ett sådant avtal skulle bland annat innebära att den grekiska regeringen går med på kraven på reformer av pensionssystemet och kanske även inom arbetsmarknadslagstiftningen. I utbyte får den grekiska staten den sista utbetalningen (ett belopp på 7,2 miljarder euro) av den bailout som totalt omfattar 240 euro. Detta skulle i så fall vara ett första steg för premiärministern för att ta sig ur den prekära situation som denne befinner sig i.

Det kommer dock att behövas fler steg. De 7,2 miljarder euro som man har förhandlat om kommer förmodligen nog inte räcka till för att överbrygga den grekiska statens behov av intäkter. De ekonomiska prognoserna har sedan början av året skrivits ned, vilket påverkar grekiska statens ekonomiska situation till det värre. Det talas för närvarande om ett tredje stödpaket som omfattar 50 miljarder euro. Ytterligare en bailout ser ut att bli nödvändig. Den kommer, om den förverkligas, få politiska konsekvenser för Tsipras.

De krav på ytterligare reformer och besparingsåtgärder som följer med ett tredje bailoutpaket skulle i praktiken bli svåra för Tsipras och delar av dennes parti att gå med på. Detta gäller särskilt partifraktionen Vänstra plattformen, som hittills  har motsatt sig en överenskommelse med EU. Energiminister Lafazanis är en av de som har talat emot att gå med kompromisser som bryter med partiets vallöften och ambitioner. Det interna motståndet inom SYRIZA är, som bekant, en anledningarna till att förhandlingarna gått trögt i förhandlingarna med EU. Det har försatt premiärministern i det dilemma som denne befinner sig.

Ytterligare ett steg som Tsipras möjligen kommer att behöva ta  för att ta sig ur det rådande läget är att utlysa nyval. Det skulle, om valresultatet går Tsipras väg, ge ett tydligare mandat att gå vidare med reform- och saneringspolitiken. Ett genomfört nyval skulle även ge Tsipras möjlighet att ombilda regeringen och tillsätta den med företrädare som stödjer regeringens linje (även om det kan innebära att SYRIZA splittras som parti). Ett nyval är en något bättre lösning än att utlysa folkomröstning eftersom det ger premiärministern fler alternativ och även skickar en signal till omvärlden angående regeringens fortsatta intentioner om att fortsätta reformera. Det sistnämnda är viktigt i och med att det kan skapa förtroende hos omvärlden och den grekiska statens förhandlingsparter.

Det bör dock påpekas att ett nyval inte är ett lockande alternativ för väljarna (och troligtvis inte heller för regeringen). En opinionsundersökning som Public Issue genomfört och som publicerats i den SYRIZA-anknutna tidningen Avgi ger följande utslag:

Behöver Grekland nyval?
Förmodligen inte 89% 
Förmodligen 10%

Med tanke på det rådande opinionsläget där SYRIZA leder tydligt och oppositionen inte ännu har hämtat sig efter valet i januari är att utlysa nyval en politisk kalkyl - med tydliga risker - som ändå går att räkna hem. Ett nyval, förr eller senare, skulle kunna vara en väg ut ur återvändsgränden för premiärminister Tsipras, men kommer han att ta ta den? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar