måndag 11 maj 2015

Ny vecka. Ny deadline. Samma gamla mönster

Återigen närmar sig en deadline. Denna gång är det en återbetalning på 750 miljoner euro till IMF som ska betalas in den 12 maj. Även denna gång ser den grekiska regeringen ut att fullfölja transaktionen. Därmed undviks en statsbankrutt. Samtidigt pågår förhandlingar med EU för att kvittera ut en betalning på 7,2 miljarder euro (vilket kan bidra till att lösa den grekiska regeringens mer akuta behov av likvida medel). Parterna står dock långt ifrån varandra. 

Idag möts Greklands och EU:s företrädare i eurogruppen. Reuters rapporterar att den grekiska regeringens företrädare är hoppfulla att man vid mötet kan närma sig en lösning. Det är dock en förhoppning som inte bör överdrivas. Visserligen har den färgstarke finansministern Varoufakis ta ett steg tillbaka i förhandlingarna med EU, vilket kan bidra till en annan samtalston i förhandlingarna.

Samtidigt kvarstår dock grundkonflikten. EU argumenterar för reformer, särskilt inom områdena arbetsmarknad och pensionssystem. Den grekiska regeringen spjärnar emot. För premiärminister Alexis Tsipras utgör dessa områden röda linjer i förhandlingarna, linjer som inte får överträdas. Därmed blir det svårt att se hur parterna ska komma överens, oavsett om förhandlingarna leds av Varoufakis eller någon annan representant för den grekiska regeringen.

En anledning till motståndet är de vallöften som den nya regeringen har ställt ut. Regeringen gick som bekant till val på att avsluta det pågående reform- och saneringsprogram som den grekiska staten har genomfört. Ytterligare reformer och ekonomisk sanering skulle med andra gå emot SYRIZAs vallöften. Parallellt dras dock staten med akuta likviditetsproblem: en statsbankrutt närmar sig allt mer.

Till detta hör att opinionen allt mer pekar på att den grekiska regeringen ingår en överenskommelse. En färsk mätning som genomförts av MARC polls ger följande utfall:

Vad ska regeringen göra om förhandlingarna inte möts med framgång:

Kompromissa: 65,9%
Bryta: 30,7%
Ej svarat: 3,4%

Det återstår att se hur den grekiska regeringen väljer att göra. En sak är dock säker. Den nuvarande situationen håller inte i längden. Mönstret behöver brytas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar