tisdag 5 maj 2015

Vägval euro

Ett vägskäl kommer allt närmare, men färdvalen skiljer sig åt. Det visar en ny undersökning som Makedoniens Universitet har genomfört och som publicerats av SKAI. 


Det hela dras till sin spets i en undersökning som publicerats idag (och som Kathimerini refererar till): vad är väljarna villiga att göra? Mot bakgrund att stödet för euron i Grekland är fortsatt starkt (vilket även undersökningen visar: 66,5% föredrar euron, jämfört med 27% som vill återinföra drachman) är väljarna beredda att acceptera ett avtal där ytterligare besparingar och reformer behövs? Det är nämligen mycket troligt att de pågående förhandlingarna mellan Grekland och EU/IMF kommer att mynna ut i just detta val. En folkomröstning kan komma att hållas kring just denna fråga. Undersökningen söker med andra ord sondera hur väljarna ställer sig inför ett sådant scenario.

Svaren från undersökningen är mycket intressanta. Stödet för euron sjunker till 55,5% om Grekland behöver gå med på ett avtal som innebär besparingar och reformer. Parallellt stiger stödet för drachman till 35%. Det är således en tydlig övervikt för euron även om det innebär ytterligare reformer och besparingar. 

Mer intressant blir resultaten när frågan kopplas till partitillhörighet: 58% av SYRIZAs väljare föredrar en återgång till drachmen framför ett nytt avtal som innebär besparingar och reformer. Bland Ny Demokratis väljare är 95,5% villiga att gå med ett sådant avtal för att kunna behålla euron. Med andra ord, en vänster-högerdimension dyker upp. 

Sett i ett större sammanhang ger undersökningen från Makedoniens Universitet stöd till den trend som man kan ana i andra undersökningar som publicerats nyligen (läs gärna detta inlägg och detta). Den ger även en intressant signal angående den färdriktning som föredras av väljarna i det vägskäl som stadigt närmar sig för Grekland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar