måndag 25 januari 2016

Partnerskap

Idag undertecknade Atens borgmästare det första samkönade partnerskapet. Det är en historisk dag. Det är möjligen även en slutpunkt för en politiskt känslig fråga.

Med ett penndrag (och en tweet) har Giorgios Kaminis idag sannolikt dragit ett streck för en politiskt känslig fråga. Genom sin underteckning har nämligen Atens borgmästare godkänt det första samkönade partnerskapet. Därmed är en politisk fråga i praktiken avgjord. Det är med andra ord en historisk dag.


Frågan om partnerskap är/var/har varit en politiskt känslig fråga. Det har funnits ett motstånd mot att godkänna en samkönad partnerskapslag. Den ortodoxa kyrkan har stått för en del av motståndet och har satt tryck mot parlamentsledamöter för att förhindra att en partnerskapslag skulle godkännas, vilket har uppmärksammats av bland andra The Guardian. Frågan har under lång tid dragits i långbänk.

Sakta men säkert har det dock rört sig även i denna fråga. Lagar mot diskriminering har införts och utvidgats. En undersökning som publicerats nyligen av ILGA rankar Grekland på 16 plats i Europa av 49 länder. I december förra året röstades en samkönad partnerskapslag igenom. Ytterligare en barriär togs bort.

Utfallet för den samkönade parterskapslagen var dock oviss. Det fanns och finns motstånd även inom den regering som lade fram propositionen för att göra samkönade partnerskap lagliga. Sex av nio ledamöter som hör till Oberoende greker - SYRIZAs koalitionspartner - röstade emot, något som Kathimerini har noterat. Det fanns och finns motstånd även bland andra partier: enbart 19 av 75 ledamöter inom Ny Demokrati gav sitt stöd till lagförslaget. 

Den samkönade partnerskapslagen kunde dock klubbas igenom parlamentet sedan ledamöter och partier som hör till oppositonen (PASOK, POTAMI och Centerunionen) givit sitt stöd till lagförslaget. Totalt röstade 194 ledamöter för och 55 emot. Därmed skrevs grekisk politisk och medborgarrättslig historia.

Idag, snart en månad efter det att beslutet fattats av parlamentet, har det första partnerskapet godkänts genom underskriften av Atens borgmästare. Det betyder dock inte att frågan är avgjord. Frågan om samkönade äktenskap kommer troligen att dyka upp längre fram. Ett svar kommer att avvaktas. 


PS. Detta reportage som sändes igår i Godmorgon, världen! ger ytterligare en bakgrund i frågan:PS 2. Idag är det ett år sedan valet. Då röstades SYRIZA fram till makten. Nästa inlägg kommer att gå igenom januarivalets följder och de utmaningar som väntar.

Uppdatering 22/2. En undersökning som publicerats av Dianeosis visar att 59% av grekerna är för samkönade partnerskap. När det gäller frågan om samkönade äktenskap visar undersökningen att 59,5% är emot. 77% är emot samkönade par tillåts adoptera.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar