torsdag 2 januari 2014

Nytt år. Gamla utmaningar.

Bära eller brista? 2014 är i mångt och mycket ett avgörande år.
 

Sedan igår är Grekland ordförandeland för EU. Landet väntas fortsätta det gemensamma arbetet för att komma ur och bort ifrån den långvariga kris som drabbat EU. På agendan står bland annat en gemensam bankunion och åtgärder för fler jobb.

Förutsättningarna kunde dock vara bättre för det nyblivna ordförandelandet. Som bekant är relationen mellan Grekland och övriga medlemsländer spänd. Landet har sackat efter när det gäller att genomföra reformer och besparingar, vilket går emot de överenskommelser som träffats för att kunnakvittera ut ekonomiskt stöd och lån från EU. Samtidigt är opinionen för ytterligare åtstramningar i Grekland på bottennivå. Misstänksamheten gentemot EU är påtaglig. Det förtroendegap som finns för närvarande mellan EU och Grekland kan märkas av under halvåret som ordförandeland. Det kan bli en stormig period.

Inte heller blir det enklare för landet av att dess nuvarande regering är bräcklig. Sedan en koalitionsregering tog vid 2012 med 179 mandat i ryggen har regeringens majoritet stadigt krympt. Vid utgången av december månad kunde regeringsunderlaget summeras till 153 mandat. Det innebär en övervikt på knappa tre röster och medför en påtaglig risk för nyval. I färska opinionsmätningar samlar oppositionspartiet Syriza flest röster bland väljarna. Det kan bli ett maktskifte.

Det finns utsikter för att så sker. Arbetslösheten har klättrat upp till drygt 27 procent - rekord inom EU. Cirka 70% av de som är arbetslösa har varit så i över ett år. Förtroendet för regeringen sjunker stadigt.

Ett lyckat ordförandeskap kan dock bli en fjäder i hatten och ett lyft i opinionen för koalitionsregeringen. Det kan finnas ett visst fog för denna hållning. Mitt bland alla dystra siffror finns ett par ljuspunkter. Statens finanser är på väg att visa upp ett (knappt) överskott. Greklands kreditvärdighet har under 2013 höjts ett par grader. Atenbörsen steg med 28% under 2013 (vilket kan tolkas som att utsikterna är på väg att förbättras).

Om 2014 verkligen blir slutet på den sex år långa krisen återstår att se. En tredje bail out kan i dagsläget inte heller uteslutas, vilket kan få en avgörande effekt för regeringens framtid. Läget är i alla fall inte lika dåligt som det var under 2012. Men inte heller är det så bra så många hade trott att det skulle vara, när krisen rullade in för sex år sedan.

2014 kan mycket väl bli ett år då det antingen bär eller brister. Än så är det svårt att sia om hur och vad utfallet kommer att bli. Följ dock gärna utvecklingen på denna blogg.

God fortsättning! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar