torsdag 19 december 2013

Inför 2014

Vill man skåda vad som väntar Grekland inför 2014 räcker det i stort sett med att läsa OECDs rapport om Grekland. Rapporten, som publicerades i slutet av november, kan sägas ha satt dagordningen för det kommande året. 

OECDs rapporter möts oftast med intresse. De är väl genomarbetade och ger en god ögonblicksbild om läget i ett land. Bilden här nedan, som hämtats ur OECDs senaste rapport om Grekland, summerar de grundläggande utmaningar som Grekland tampas med. Den stigande arbetslösheten och den sjunkande ekonomin är de två tuffaste utmaningarna att hantera.

Det finns dock ett par ljuspunkter. Rapporten pekar på att den grekiska staten börjar få grepp på underskottet och obalanserna i finanspolitiken. Detta är en förutsättning för att kunna vända på utvecklingen i landet.

För att sätta igång en mer hållbar utveckling finns ett antal problemområden som, enligt OECD (och en rad andra aktörer, däribland den så kallade "trojkan"), behöver åtgärdas. Det är inga nyheter egentligen:  
"Major structural reforms have been introduced in several domains, but more needs to be done. [...] Although administrative burdens have been already somewhat reduced, remaining product market impediments continue to hinder further improvements in price competitiveness, and further reallocation of resources towards exports is needed. 
Reform of the public administration has been slow; however efforts to address the serious inefficiencies of the large public service have recently accelerated. Tax evasion remains a key concern. The judicial process is improving, but it is still slow and costly although important reforms in legislation and procedures have taken place. Continuous monitoring and evaluation of the reform process is of crucial importance."
Det ska bli intressant att följa hur de olika partierna avser att ta sig an de utmaningar och problemområden som rapporten listar. Rapporten kan mycket väl sätta sina spår i de val som kommer att hållas nästa år. Åtminstone kan den komma att påverka dagordningen i den politiska debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar