torsdag 9 januari 2014

Big data

Big data är ett ord som har tagit klivet in i den politiska arenan. Det är ett begrepp som fångar in försöken att ur en stor mängd data utvinna information om väljares beteenden. Av denna anledning har det väckt uppmärksamhet bland politiska partier. Under presidentvalet 2012 i USA gjorde begreppet sitt definitiva intåg.

Idag publicerar DN en intressant artikel om hur big data används för att följa trender och göra förutsägelser. Gavagai är en svensk uppstickare på detta område som ännu till stora delar är outforskat. Av en händelse fick jag och min blogg om grekisk politik möjlighet att samarbeta med Gavagai i samband med parlamentsvalen i Grekland 2012. Det var spännande att se hur man kunde följa och spå hur valet skulle falla ut.

Här är för övrigt det aktuella blogginlägget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar